Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach z dopuszczeniem składania ofert częściowych, znak sprawy: AZP-261-19/2020 (postępowanie zakończone)