Wykonanie czynności przez Starszego Badacza do spraw Uczenia Maszynowego, znak sprawy: AZP-261-10/2020 (otwarcie ofert: 16.06.2020 r.)

pobierz pliki