Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych, medycznych i pochodzenia zwierzęcego Kat. I oraz Kat. II z dopuszczeniem podziału na 2 części, znak sprawy: AZP-261-08/2020 (postępowanie zakończone)