Sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego Kat. I oraz Kat. II z dopuszczeniem podziału na 2 części - znak sprawy: AZP-261-11/2020 (postępowanie zakończone))