Sesja Naukowa "Biologia zachowania psa domowego"

W poniedziałek 14 maja 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się sesja naukowa „Biologia zachowania psa domowego” zorganizowana jako element obchodów stulecia jego istnienia. Sesja została zorganizowana przez Annę Gadomską i Katarzynę Patej („Z PSEM W PEŁNI”), Polskie Towarzystwo Etologiczne oraz Instytut Nenckiego. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły trzy osoby z zespołu Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego, prof. Ewa J. Godzińska, dr Julita Korczyńska i dr Anna Szczuka. W sesji uczestniczyło 50 osób, przede wszystkim Warszawy i okolic, lecz  również z innych regionów Polski (Gdańsk, Jarków, Kielce, Kraków i Wrocław) i z innych państw (Kanada, Holandia).

 

Naukowy program sesji (w załączniku) objął sześć wykładów poświęconych różnym aspektom biologii i zachowania psa domowego oraz etologicznym, środowiskowym, neurobiologicznym, hormonalnym i genetycznym mechanizmom składającym się na ich uwarunkowania przyczynowe. Wykład inauguracyjny „Integrating sensory neuroscience, ethology and psychophysics for a better science of scent processig by canines” został wygłoszony przez dr Simona Gadbois (Dalhousie University, Halifax, Canada), który również pełnił funkcję moderatora końcowej dyskusji. Pozostałe wykłady zostały wygłoszone przez badaczy z instytucji naukowych w Polsce: prof. dr hab. Tadeusza Jezierskiego (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu), prof. dr hab. Ewę J. Godzińską (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN), dr hab. Michała Dzięcioła (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr Annę Reinholz (Uniwersytet Warszawski) i dr. Katarzynę Fiszdon (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Główne kwestie dyskutowane w tych wykładach objęły różne metody używane w badaniach wykrywania zapachów przez psy, rolę komunikacji węchowej i czynników hormonalnych w sterowaniu zachowaniami seksualnymi psów, lateralizację występującą podczas przetwarzania bodźców słuchowych w mózgu psa oraz czynniki wpływające na wydajność pracy u psów służbowych. Prof. E. J. Godzińska zrelacjonowała też najważniejsze osiągnięcia badań nad zachowaniami psów i neurobiologicznymi i etologicznymi mechanizmami leżącymi u ich podłoża, które były prowadzone w Instytucie Nenckiego podczas stu lat jego historii. Szczególny nacisk położyła na przełomowe odkrycia Jerzego Konorskiego i innych członków jego szkoły badawczej.