Przetarg nieograniczony: Pasza sterylna dla gryzoni laboratoryjnych, znak sprawy: AZP-2401-08/2015 (Postępowanie unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 Pzp -z powodu braku ofert.)