Przetarg nieograniczony: Modernizacja wybranych elementów infrastruktury Stacji Hydrologicznej w Mikołajkach, znak sprawy: AZP-2403-02/2015 (postępowanie zakończone)