Program GREEN INSTITUTE w Instytucie Nenckiego

Jego celem jest zminimalizowanie wpływu Instytutu na środowisko naturalne.
Szczegóły planowanych działań opisuje deklaracja programu GREEN INSTITUTE.
W ostatnich tygodniach podjęto pierwsze działania dotyczące segregacji odpadów oraz automatycznej regulacji oświetlenia w budynku głównym.

Załączniki do pobrania