Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na rok 2020, znak sprawy: AZP-261-17/2019 (POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE)