Pierwsza Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego

Podczas Konferencji doktoranci przedstawili swoje badania w 8 sesjach ustnych oraz w sesji posterowej. Pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację posterową przyznano ex aequo Katarzynie Kolczyńskiej (z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, kierowanej przez prof. Agnieszkę Dobrzyń) za prezentacje pt. ‘Role of HSP72 chaperone in regulation of insulin sensitivity in skeletal muscle’ oraz Katarzynie Konarzewskiej (z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, kierowanej przez prof. Bożenę Kamińską-Kaczmarek) za prezentację pt. ‘Efficient isolation of rare stem and precursor cell populations responding to the central nervous system traumatic injury by use of fluorescence activated cell sorting’. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Anna Skupień (z Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej, kierowanej przez prof. Grzegorza Wilczyńskiego) za prezentację pt. ‘The adhesion molecule CD44 regulates organization of dendritic tree of hippocampal neurons’.

W Konferencji wzięli udział także zaproszeni goście:
Lutgarde Arckens (K.U. Leuven, Belgium)
René Buchet (Université Lyon, France)
Romeo Cecchelli (University of Artois, France)
Andrzej Dziembowski (Institute of Biochemistry and Biophysics , PAS, Warsaw, Poland)
Karolina Dzwonek (Warsaw Medical University, Poland)
Helmut Kettenmann (Max Delbrueck Center for Molecular Medicine, Germany)
Jacek Kuźnicki (International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw, Poland)
Leszek Kuźnicki (Nencki Institute, Warsaw, Poland)
Antal Nógrádi (University of Szeged, Hangary)
Asla Pitkanen (University of Kuopio, Finland)
Andrzej Rabczenko (Employers of Poland)
Bojja Sreedhar (Indian Institute of Chemical Technology, India)
Oleh Stasyk (Institute of Cell Biology, National Academy of Sciences of Ukraine)
Fred Van Leuven (K.U. Leuven, Belgium)
Paweł Wiśniewski (CEO, Inagen Sp. z o.o., Poland)
Maciej Żylicz (Foundation for Polish Science)

Książka z abstraktami oraz szczegółowy program Pierwszej Konferencji Doktorantów Instytutu Nenckiego “International PhD Program in Neurobiology” w załączeniu.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/1stnenckistudentconference