Pięcio-laserowy cytometr spektralny wraz z wyposażeniem, znak sprawy: AZP-261-17/2020 (otwarcie ofert: 1.09.2020 r.)