Ochrona obiektów Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Mikołajkach, znak sprawy: AZP-261-03/2020 (postępowanie zakończone)