Nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową dla dr hab. Joanny Urban-Ciećko

Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku.

 

Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.

 

Wyróżniony cykl prac stanowi istotny wkład w rozwój biologii, a szczególnie neurobiologii i dotyczy badania podstaw funkcjonowania kory mózgowej: mechanizmów plastyczności neuronalnej zachodzącej pod wpływem uczenia się oraz mechanizmów kontrolujących przekazywanie sygnałów między neuronami korowymi.

 

Lista publikacji będąca podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

  • Urban-Ciecko J., Jouhanneau J.S., Myal S.E., Poulet J.F.A., Barth A. L. (2018) Precisely-timed nicotinic activation drives SST inhibition in neocortical circuits. Neuron, 97, 611-25.
  • Urban-Ciecko J., Barth A.L. (2016) Somatostatin-expressing neurons in cortical networks. Nature Reviews Neuroscience, 17, 401-9.
  • Urban-Ciecko J., Fanselow E., Barth A.L. (2015) Neocortical somatostatin neurons reversibly silence excitatory transmission via GABAb receptors. Current Biology, 25, 722-31.
  • Urban-Ciecko J., Mozrzymas J.W. (2011) Sex-specificity of associative learning-induced changes in GABAergic tonic inhibition in layer 4 neurons of mouse barrel cortex. Behavioural Brain Res, 219, 373-7.
  • Urban-Ciecko J.*, Kossut M., Mozrzymas J.W. (2010) Sensory learning differentially affects GABAergic tonic currents in excitatory neurons and fast spiking interneurons in layer IV of mouse barrel cortex. Journal of Neurophysiology, 104, 746-54. *corresponding author

Serdecznie gratulujemy!