Nagroda Polskiego Towarzystwa Biochemicznego dla prof. Sławomira Pikuły

Drukuj
1 2 3

Nagroda została przyznana w uznaniu zasług prof. Pikuły jako redaktora naczelnego Postępów Biochemii (http://www.postepybiochemii.pl).

Prof. dr hab. Sławomir Pikuła jest pracownikiem naukowym Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN od listopada 1977 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętej roli jonów wapnia w metabolizmie komórki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i European Calcium Society oraz członkiem Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, a od 2003 r. członkiem Rady Naukowej Instytutu Nenckiego.