Nagroda Nenckiego 2013

Profesor Dreher wykonał pracę doktorską w Zakładzie Neurofizjologii Instytutu Nenckiego pod kierunkiem prof. Bogusława Żernickiego. Następnie odbył staż podoktorski w laboratorium kierowanym przez Petera Bishopa na Wydziale Fizjologii Uniwersytetu w Canberze. Od 1968 roku pracuje na Uniwersytecie w Sydney, gdzie od 1995 roku piastuje stanowisko profesora neurofizjologii widzenia na Wydziale Anatomii i Histologii i kierownika laboratorium zajmującego się organizacją funkcjonalną układu wzrokowego ssaków. Badania laureata dotyczą strukturalnych i funkcjonalnych aspektów funkcjonowania układu wzrokowego, zarówno podczas jego rozwoju, jak i po osiągnięciu dojrzałości, mechanizmów plastyczności korowej po uszkodzeniach siatkówki oraz interakcji pomiędzy ośrodkami wzgórzowymi i korowymi w systemie wzrokowym naczelnych. Profesor Dreher jest współautorem ponad 100 publikacji naukowych. Jest również wieloletnim przyjacielem i współpracownikiem Instytutu Nenckiego, mentorem wielu postdoków z Instytutu oraz członkiem redakcji ANE.