Nagroda Nenckiego 2012

Nagroda została wręczona przez przewodniczącą Kapituły prof. dr hab. Małgorzatę Kossut w dniu 28 maja br. Podczas tej uroczystości Laureat wygłosił wykład “Myosin Then and Myosin Now”, a jego byli polscy współpracownicy, wychowankowie Instytutu (Jacek Kuźnicki, Dorota Kulesza-Lipka, Maria Jolanta Rędowicz, Małgorzata Mossakowska i Joanna Szczepanowska) podzielili się z uczestnikami wspomnieniami z pobytu w laboratorium Laureata.