Nagroda Nenckiego 2011

Elżbieta Jankowska jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie organizacji funkcjonalnej rdzenia kręgowego. Jej kariera naukowa rozpoczęła się w Instytucie Nenckiego, gdzie uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego. Staż podoktorski odbyła w Instytucie Marey w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Göteborgu. W Göteborgu kontynuowała swoją działalność naukowa, a obecnie jest profesorem emerytowanym tej uczelni. Prof. Jankowska jest autorką ponad 200 prac.