Nagroda Nenckiego 2008

Prof. Georg Gerstein przed popiersiem Marcelego Nenckiego

Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu laureata pierwszej edycji Nagrody im. Marcelego Nenckiego. Nagroda Nenckiego została ustanowiona przez Radę Naukową Instytutu aby uhonorować wybitnych uczonych, którzy jednocześnie są naszymi szczególnymi przyjaciółmi, którzy pomagali nam w różnych naukowych okolicznościach, z którymi współpracowaliśmy, z którymi dzieliliśmy pasje i zainteresowania naukowe. Instytut Naukowy nie istnieje w izolacji, funkcjonuje w ramach sieci kolegów połączonych wspólną tematyka badawczą. Instytut Nenckiego ma również sieć przyjaciół i ci przyjaciele nie opuścili nas w ciężkich chwilach.

Pierwszym laureatem Nagrody Nenckiego jest profesor George Gerstein z University of Pennsylvania w Filadelfii, USA. George urodził się w Berlinie i przed drugą wojną światową wyemigrował z rodzicami do USA. Ukończył Uniwersytet Harvarda i i tam obronił pracę doktorską z dziedziny z fizyki jądrowej. W tym czasie zaczął się interesować mechanizmem funcjonowania mózgu i podczas stażu po doktorskiego w MIT rozpoczął prace nad zastosowaniem metod matematycznych do analizy zjawisk neurofizjologicznych.

George pracował nad analizą kodu neuronalnego i opracował kilka metod analizy wyładowań neuronów. Te metody – histogram po bodźcu, kroskorelogram, scatter diagrams – są dziś podstawowymi metodami opracowania danych elektrofizjologicznych dotyczących przebiegu potencjałów czynnościowych pojedynczych neuronów. Jego klasyczne prace publikowane w Science 1960 i 1967 oraz J. Biophys 1967 – są biblią dla neurofizjologów. Metody analityczne, które opracował są dla neuroelektrofizjologii tym, czym elektroforeza w żelu poliakryloamidowym lub w technika estern blot dla biochemii.

Dalsza droga naukowa Georga Gersteina była związana z University of Pennsylvania, gdzie dziś jest Profesorem – Emerytem. Tam kontynuował swe opracowania teoretyczne i badania eksperymentalne. Opublikował przeszło 130 prac dotyczących neuroinformatyki i fizjologii układów zmysłowych, w obu dziedzinach jego badania przyniosły bardzo znaczące odkrycia.

Jego kontakty z Instytutem Nenckiego rozpoczęły się w latach 60-tych, kiedy profesor Remigiusz Tarnecki, będący w Filadelfii na stypendium w University of Pennsylvania, wpadał na doświadczenia do pracowni Georga Gersteina. Później cała grupa młodych badaczy z Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego odbyła pod kierunkiem Georga Gersteina staże podoktorskie. George Gerstein spędził „sabbatical year” na przełomie lat 1978/9 w naszym Instytucie. Przywiózł z sobą w częściach 2 minikomputery laboratoryjne, które zintegrował z naszym sprzętem i nauczył nas, jak je programować i używać do sterowania doświadczeniami i wykorzystać do analizy danych. Od tego czasu George był w stałym kontakcie z wieloma osobami z Instytutu, przyjeżdżał na organizowane przez nas imprezy naukowe i był w Radzie Redakcyjnej Acta Neurobiologiae Experimentalis. Za to wszystko jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Z największą przyjemnością wręczam Profesorowi Gersteinowi Nagrodę Nenckiego.