Medale 100-Lecia Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

1 grudnia 2017, w trakcie części otwartej posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nenckiego, odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego PAN, wręczył Medale 100-lecia Instytutu Nenckiego: dr Tytusowi Bernasiowi, dr hab. Michałowi Dąbrowskiemu, prof. Agnieszce Dobrzyń, dr Pawłowi Dobrzyniowi, prof. Annie Filipek, prof. Ewie Godzińskiej, prof. Katarzynie Kwiatkowskiej, dr hab. Katarzynie Łukasiuk, dr hab. Arturowi Marchewce, prof. Sławomirowi Pikule, prof. Wojciechowi Rode, prof. Elżbiecie Szeląg, dr hab. Jakubowi Włodarczykowi, dr hab. Dorocie Włodze, prof. Danielowi Wójcikowi i prof. Krzysztofowi Zabłockiemu.

 

W dniu 24 listopada 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczystość, podczas której dyrekcja Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, Hanna Fabczak oraz Witold Konopka, wręczyli Prezesowi PAN prof. Jerzemu Duszyńskiemu medal 100-lecia Instytutu Nenckiego w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego. Prof. Jerzy Duszyński pełnił przez wiele lat funkcję przewodniczącego Rady Naukowej i dyrektora Instytutu Nenckiego.