ŁUKASZ BOŻYCKI I KSENIA MEYZA W RADIU DLA CIEBIE

O empatii wśród zwierząt rozmawiał Łukasz Bożycki z Ksenią Meyzą w audycji „Animalista” w RDC
https://www.rdc.pl/podcast/animalista-empatia-wsrod-zwierzat/ 27.04.2019