Laser pulsujący oznaczenie sprawy: AZP-261-37/2020 (otwarcie ofert: 17.12.2020 r.)