Instytut Biologii Doświadczalnej ogłasza konkurs na Kierownika Pracowni Badawczej

Drukuj
1 2 3

Oferujemy:
• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się jednostce PAN
• możliwość zbudowania własnego zespołu
• przestrzeń laboratoryjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb wybranego kandydata
• dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej Instytutu
• wsparcie organizacyjne
• przyjazne, inspirujące, interdyscyplinarne środowisko pracy

Wymagania:
• co najmniej stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych z min. 2-letnim stażem podoktorskim
• liczący się dorobek naukowy
• udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów na prowadzone przez siebie badania

Wymagane dokumenty:
• życiorys naukowy
• lista publikacji
• opis planowanych badań (nie więcej niż trzy strony maszynopisu)
• kopie trzech wybranych prac badawczych
• opinie od trzech samodzielnych pracowników naukowych z poprzednich miejsc pracy.

Termin składania aplikacji: 7 października 2012
Dokumenty, w jęz. angielskim, należy przesyłać on-line: http://recruitment.nencki.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: u.dziewulska@nencki.gov.pl

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Nenckiego. Osoby najwyżej ocenione w rankingu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w Instytucie Nenckiego w listopadzie 2012. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2012.