Instytut Nenckiego na Kongresie FEBS w Krakowie

W dniach od 6 do 11 lipca 2019 roku odbył się w Krakowie 44-ty Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (The 44th FEBS Congress). FEBS jest jedną z najbardziej znaczących organizacji europejskich w dziedzinie nauk biochemicznych, skupiającą ponad 36 000 członków zrzeszonych w 35 towarzystwach narodowych. Kongres FEBS odbył się w Polsce dopiero po raz trzeci (wcześniej w 1966 i 2004 w Warszawie – tym ostatnim z roku 2004 przewodniczyła Jolanta Barańska z Instytutu Nenckiego PAN). Krakowski Kongres FEBS był wydarzeniem o wyjątkowej randze naukowej w skali europejskiej.

 

Organizatorem Kongresu było Polskie Towarzystwo Biochemiczne (PTBioch). W Kongresie wzięło udział 1825 osób (w tym kilkadziesiąt osób z Instytutu Nenckiego PAN) z 54 krajów. W czasie Kongresu wysłuchano 142 wykładów plenarnych/sesyjnych oraz 76 krótkich prezentacji ustnych. Wśród wykładowców plenarnych znajdowali się dwaj laureaci Nagrody Nobla: Andrew Fire i Venkatraman Ramakrishnan. Młodzi naukowcy zaprezentowali 1305 posterów. W kongresie wzięło udział 31 wystawców: firm produkujących aparaturę, wydawnictw oraz organizacji naukowych m.in. Instytut Nenckiego PAN.

 

Program naukowy Kongresu był tworzony m.in. przez liczne grono pracowników Instytutu Nenckiego PAN. Sesje naukowe Kongresu organizowali: prof. Agnieszka Dobrzyń („Signal transduction”), prof. Leszek Kaczmarek („Molecular neurobiology”), prof. Bożena Kamińska („Signaling in brain cancer”), prof. Ewa Sikora („Molecular biology of aging”), prof. Joanna Szczepanowska („Single cell analysis and imaging”) oraz prof. Adam Szewczyk  - Wice przewodniczący komitetu organizacyjnego („Intracellular ion channels and transporters”). Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, przywitał wszystkich uczestników Kongresu podczas ‘Opening Ceremony’.

 

Kongres odbywał się w jednym z najpiękniejszych europejskich centrów kongresowych: Centrum Kongresowe ICE Kraków, a bezpośrednim organizatorem była firma PCO „Targi w Krakowie“. Wedle zgodnej opinii uczestników, krakowski Kongres FEBS był sukcesem naukowym i organizacyjnym.