Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny ds. EEG

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista badawczo-techniczny ds. EEG

 

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: biologiczna

Typ i rodzaj konkursu: RPO WM

 

 

Wymagania:

  • Stopień doktora nauk biologicznych, fizycznych lub medycznych
  • Doświadczenie w zakresie rejestracji sygnałów EEG
  • Znajomość narzędzi analitycznych sygnału EEG (EEGlan, ERPLab)
  • Zdolności organizacyjne w zakresie organizacji i nadzoru nad przebiegiem doświadczeń
  • Znajomość języka angielskiego.

Stanowisko w ramach projektu RPO WM pt. „EEGDigiTrack Biofeedback AI - innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności.” – jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres trwania umowy – 22 miesiące.

 

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w ramach projektu RPO WM, wynagrodzenie uzależnione od wiedzy i doświadczenia kandydata ustalane indywidualnie.

 

Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.
  2. Życiorys naukowy lub zawodowy z wykazem publikacji i/lub osiągnięć.
  3. Referencje od pracodawcy/opiekuna naukowego

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv na adres hr@nencki.edu.pl do 16 sierpnia 2020 r. z dopiskiem „EEG”.

 

 

Link do strony internetowej Pracowni: https://neuroinflab.wordpress.com/        

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).