Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdok

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata / ów na stanowisko: Postdok

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Molekularnych Podstaw Zachowania

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2

Dziedzina nauki (np. biologiczna, ekonomiczna): biologiczna

Typ i rodzaj konkursu (np. NCN Sonata, NCBiR itp.): NCN Opus

 

 

Wymagania:

  • wykształcenie: stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub neurobiologicznych;
  • doświadczenie zawodowe: dorobek i doświadczenie w dziedzinie neurobiologii;
  • umiejętności: analiza elektrofizjologiczna komórek nerwowych techniką „patch clamp”
  • kompetencje (w tym „pożądane”): motywacja i zaangażowanie do pracy naukowej,  biegła znajomość języka angielskiego

 

Zakres zadań na stanowisku:

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego posiadającego stopień doktora do realizacji projektu NCN Opus dotyczącego badań nad rolą białka Arc w regulacji aktywności komórek hipokampa.

 

Zakres zadań:

• Planowanie i prowadzenie prac eksperymentalnych;

• Analiza danych

• Przygotowanie manuskryptu;

• Nadzór nad doktorantami

 

Warunki zatrudnienia / Oferujemy:

  • rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat;
  • czas trwania umowy: czas określony, 36 miesięcy
  • data rozpoczęcia pracy: 1.03.2020
  • informacje o możliwościach rozwoju zawodowego: możliwość odbycia stażu zagranicznego;
  • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń / forma składania ofert: postdoc@nencki.edu.pl do 15.01.2020

Wymagane dokumenty: CV, życiorys naukowy, list motywacyjny, dyplom doktora, referencje,

 

Dane kontaktowe: Katarzyna Radwańska; k.radwanska@nencki.edu.pl;

Link do strony internetowej Pracowni/Działu: https://radwanskalab.eu/

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.03.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.