Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik laboratoryjny

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik laboratoryjny

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Dioscuri

Dziedzina nauki: biologia, biotechnologia

 

Nowo powstałe Centrum Dioscuri do Badan nad Chorobami Metabolicznymi w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zatrudni osobę na stanowisko technika laboratoryjnego.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia lub pokrewne)
- podstawowa znajomość języka angielskiego
- doświadczenie zawodowe: mile widziane
- umiejętności: preferowana znajomość praktyki laboratoryjnej: genotypowanie metoda PCR, klonowanie, Western blot, techniki histologiczne oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami

 

Zakres zadań na stanowisku:

wykonywanie procedur doświadczalnych w ramach działalności usługowej Pracowni

 

Warunki zatrudnienia:

- rodzaj umowy: umowa o pracę
- data rozpoczęcia pracy 01.12.2019 r.
- dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów do 15.10.2019 r. emailem na adres: grzegorz.sumara@uni-wuerzburg.de

 

Wymagane dokumenty: życiorys, krótki opis doświadczenia zawodowego oraz list motywacyjny w jednym pliku pdf

 

Dane kontaktowe: grzegorz.sumara@uni-wuerzburg.de

Link do strony internetowej: http://www.nencki.gov.pl/grzegorz-sumara-lab; http://www.nencki.gov.pl/article/two-dioscuri-centres-of-scientific-excellence-in-nencki-institute,     

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).