Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik biologii molekularnej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik biologii molekularnej

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Modeli Zwierzęcych

Dziedzina nauki: biologia, biotechnologia

 

Wymagania:

            - wykształcenie wyższe (biologia, biotechnologia lub pokrewne)

            - doświadczenie zawodowe: mile widziane

            - umiejętności: znajomość metod biologii molekularnej, hodowli komórkowych oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami

 

Zakres zadań na stanowisku: wykonywanie procedur doświadczalnych w ramach działalności usługowej Pracowni tj.

- genotypowanie linii zwierząt transgenicznych

- produkcja wektorów wirusowych oraz oznaczanie miana metoda qPCR

- mrożenie zarodków i nasienia

- embriotransfer

 

Warunki zatrudnienia:

            - rodzaj umowy: umowa o pracę

            - data rozpoczęcia pracy 1.10.2019

            - dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie dokumentów do 31.08.2019 emailem na adres: w.konopka@nencki.gov.pl

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, referencje

 

Dane kontaktowe: w.konopka@nencki.gov.pl

Link do strony internetowej:          https://animalmodels.nencki.gov.pl/

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).