Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze);
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z praktyczną obsługą zamówień publicznych oraz zapytań ofertowych w komórce zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • umiejętności i doświadczenie w samodzielnym analizowaniu przepisów ustawy PZP, wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz informacji Urzędu Zamówień Publicznych i proponowaniu rozwiązań adekwatnych do danego postępowania;
 • umiejętność samodzielnego formułowania pism do Wykonawców;
 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych;
 • dobra znajomość MS Excel i MS Word;
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjnie;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • zaangażowanie, inicjatywa i zorientowanie na efekty;
 • dokładność, terminowość;
 • otwartość na pracę w dynamicznym środowisku;
 • nienaganna postawa etyczna.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i bieżące prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Instytutu;
 • dokonywanie badania i oceny złożonych ofert;
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 • przygotowywanie umów z wybranymi wykonawcami i koordynowanie procesu zawierania umów;
 • współpraca z komórkami wnioskującymi w zakresie przygotowywania postępowań przetargowych i zapytań ofertowych;
 • śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz samokształcenie się w tym zakresie.

Warunki zatrudnienia:

 • umowę o pracę,
 • data rozpoczęcia pracy 01.07.2020 r.
 • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv na adres hr@nencki.edu.pl do 31 maja 2020 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).