Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Informatyk - koordynator helpdesk

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Starszy Informatyk – koordynator helpdesk

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

Wymagania:

 

 • minimum średnie wykształcenie kierunkowe;
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • umiejętności konfiguracji i diagnostyki systemów operacyjnych Windows 7, Windows 10;
 • umiejętność testowania, diagnozowania i naprawy urządzeń (desktopy, laptopy, drukarki);
 • znajomość podstawowych zagadnień sieciowych w zakresie LAN, WAN, Wi-Fi

oraz programów do pracy zdalnej;

 • znajomość aplikacji pakietu MS Office w zakresie pomocy użytkownikom;
 • podstawowa znajomość systemów MS Windows Server i Linux oraz usług katalogowych;
 • umiejętności nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami i współpracownikami;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność tworzenia skryptów w PowerShell.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 • administracja serwerem helpdesk (Statlook);
 • zarządzanie sekcją helpdesk i delegowanie obowiązków;
 • nadzór nad harmonogramem pracy sekcji helpdesk;
 • przygotowywanie procedur dla użytkowników;
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników Instytutu z zakresu aplikacji używanych w Instytucie i nowo wprowadzanych rozwiązań;
 • nadzór nad inwentaryzacja sprzętu, oprogramowania, tworzeniem bazy licencji;
 • obsługa zamówień sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • opieka nad stroną IT – treści;
 • instalacja, konfiguracja i aktualizacja stacji roboczych opartych na Win 10 i Win 7;
 • instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych;
 • instalacja wymaganego oprogramowania na stacja roboczych;
 • wsparcie informatyczne pracowników Instytutu w codziennych problemach technicznych;
 • opieka nad urządzeniami klasy PC oraz urządzeniami peryferyjnymi;
 • obsługa wideokonferencji;
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • rodzaj umowy - umowa o pracę;
 • data rozpoczęcia pracy – czerwiec/lipiec 2020;
 • dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny).

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv na adres hr@nencki.edu.pl do 31 maja 2020 r. z dopiskiem „koordynator”.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).