Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista Informatyk - Programista - Integrator

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista Informatyk – Programista - Integrator

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • umiejętność pisania skryptów w powłoce systemowej UNIX/Linux/FreeBSD/OpenBSD;
 • umiejętność pisania skryptów w PowerShell;
 • orientacja w systemach CMS - głównie WordPress;
 • znajomość obsługi serwerów www, zagadnień związanych z certyfikatami;
 • znajomość języka PHP;
 • umiejętność instalacji i konfiguracji systemów i serwisów pod UNIX/Linux oraz konfiguracji pakietów;
 • znajomość systemów Windows;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielne wyszukiwanie rozwiązań i rozwiązywanie problemów;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowe umiejętności:

 

 • znajomość HTML/CSS/XML;
 • znajomość języka SQL;
 • znajomość języka Python;
 • znajomość oprogramowania Chocolatey Software;
 • znajomość Ansible;
 • znajomość baz danych;
 • znajomość działania protokołów sieciowych http/https/ftp/smtp/pop3/imap/snmp.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 • automatyzacja zadań;
 • pisanie skryptów integrujących systemy informatyczne;
 • instalacja systemów Linux/UNIX/Windows Serwer na potrzeby rozwiązań Informatycznych;
 • aktualizacja i utrzymanie wybranych systemów Linux/UNIX;
 • rozwiązywanie problemów programistycznych użytkowników;
 • obsługa programistyczna stron www (back-end).

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • rodzaj umowy - umowa o pracę;
 • data rozpoczęcia pracy – czerwiec/lipiec 2020;
 • dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny).

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv na adres hr@nencki.edu.pl do 31 maja 2020 r. z dopiskiem „programista”.

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).