Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista Informatyk - Administrator

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista Informatyk – Administrator

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w administracji systemami UNIX;
 • znajomość różnych dystrybucji Linux;
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN;
 • znajomość pisania i wdrażania skryptów Shell;
 • znajomość języka angielskiego z zakresu dokumentacji technicznej;
 • znajomość zagadnień wirtualizacji systemów operacyjnych;
 • znajomość działania baz danych ( Oracle, MySQL, PostgreSQL);
 • znajomość CMS (Wordpress);
 • innowacyjność i kreatywność;
 • samodzielne rozwiązywanie problemów;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 

Mile widziane:

 

 • znajomość platformy Raspberry Pi;
 • znajomość zagadnień związanych z konteneryzacją.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 • instalacja, konfiguracja i administracja systemami operacyjnymi Linux\FreeBSD\OpenBSD;
 • instalacja, konfiguracja i administracja serwerami i  serwisami internetowymi;
 • modernizacja istniejących rozwiązań;
 • administracja domenami;
 • wirtualizacja środowisk;
 • rozwiązywanie problemów;
 • monitorowanie efektywności działania;
 • analiza i optymalizacja użycia zasobów;
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa;
 • rozwój skryptów i wdrażanie narzędzi monitorujących;
 • utrzymywanie ciągłości pracy systemów;
 • opracowanie, kontrola i wdrażanie procedur bezpieczeństwa;
 • kontakt i wsparcie administracyjne dla użytkowników;
 • pomoc w instalacji i konfiguracji systemów UNIX dla użytkowników.

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • rodzaj umowy - umowa o pracę;
 • data rozpoczęcia pracy – czerwiec/lipiec 2020;
 • dodatkowe benefity (ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny).

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv na adres hr@nencki.edu.pl do 31 maja 2020 r. z dopiskiem „administrator”.

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).