Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoc

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoc

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Profil zawodowy badacza: R2

Dziedzina nauki: psychologia, neurobiologia, medycyna, fizyka

Typ i rodzaj konkursu: Sonata Bis

 

Wymagania:

 

 • stopień naukowy doktora,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
 • doświadczenie w analizie danych,
 • dorobek publikacyjny,
 • wiedzy z zakresu metod obrazowania struktury i funkcji ludzkiego mózgu,
 • doświadczenie w pracy z przynajmniej jednym z wymienionych programów: Python/R/Matlab/SPSS/SPM.

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 • Więcej informacji na temat projektu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-06-15/streszczenia/417254-pl.pdf

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • uczestnictwo w realizacji projektu naukowego w interdyscyplinarnym młodym zespole,
 • rozwój kariery naukowej,
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • służbowy komputer,
 • wynagrodzenie finansowane ze środków NCN w wysokości 10 brutto brutto na okres 3 lat.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: Proszę o składanie dokumentów na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem “lobi” do 15 czerwca 2020

 

Wymagane dokumenty :

 • CV,
 • życiorys naukowy,
 • list motywacyjny,
 • 2 referencje.

 

Link do strony internetowej Pracowni:  https://lobi.nencki.gov.pl/

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).