Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor Administracyjny

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Dyrektor Administracyjny

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (ekonomia, prawo, administracja lub pokrewne)
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w organizacji o złożonych strukturach,
 • Umiejętności organizacyjne i nastawienie na realizację celów, terminowość i skuteczność,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, łatwość podejmowania decyzji, także w sytuacjach kryzysowych,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 •  Zdolność analitycznego myślenia planowania odpowiedniego delegowania obowiązków i motywowania zespołu,
 •  Praktyka we wdrażaniu nowoczesnych systemów organizacji pracy,
 • Wysoko rozwinięte zdolności przywódcze i interpersonalne pozwalające na adaptację do kultury organizacyjnej Instytutu,
 • Umiejętność pracy na poziomie strategicznym, ale też operacyjnego angażowania się w kluczowe obszary,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

           

 

Zakres zadań na stanowisku:

 • Planowanie i wdrażanie strategii działania i rozwoju Pionu Administracji w perspektywie krótko i długoterminowej;
 • Wspieranie i aktywny udział w działaniach związanych z wdrożeniem nowych procesów;
 • Optymalizacja istniejących w Instytucie procesów – wnioskowanie o ewentualne zmiany w procedurach;
 • Zarządzanie podległym zespołem Pionu Administracji; Dbałość o optymalizację kosztów w podległych działach;
 • Wdrożenie systemu zarządzania przez cele;
 • Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących działalność Instytutu;
 • Współudział w ustalaniu strategii inwestycyjnej i remontowej Instytutu;
 • Planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacją obiektów, urządzeń technicznych i aparatury badawczej;
 • Wsparcie Dyrektora Instytutu we wszystkich obszarach poza naukową częścią działalności Instytutu;
 • Raportowanie bezpośrednio do Dyrektora Instytutu;
 • Budowanie wizerunku Instytutu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • Praca ze znakomitymi ludźmi i doskonała atmosfera pracy,
 • Umowa o pracę,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,  
 • Opieka medyczna.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń: prosimy o przesyłanie cv, listu motywacyjnego oraz ewentualnie referencji na żądanie na adres hr@nencki.edu.pl do 6 grudnia 2019 roku

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).