Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: asystent badawczy

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: asystent badawczy

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Obrazowania Mózgu

Profil zawodowy badacza (R1-R4): R1

Dziedzina nauki : psychologia, neurobiologia,

Typ i rodzaj konkursu : Sonata Bis (kierownik dr hab. Artur Marchewka)

 

Pracownia Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego PAN (https://lobi.nencki.gov.pl/) poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta badawczego przy realizacji projektu NCN Sonata BIS 2018/30/E/HS6/00206, kierowanego przez dr. hab. Artura Marchewkę, prof. Instytutu Nenckiego. Projekt realizowany jest we współpracy z:

Projekt poświęcony jest tematyce dynamiki plastyczności ludzkiego mózgu w procesie uczenia się alfabetu Braille’a oraz gry na instrumencie klawiszowym. Skrócony opis projektu dostępny jest pod adresem: https://lobi.nencki.gov.pl/research/30/

 

Wymagania:

 

 • minimum trzeci rok studiów na kierunkach takich jak: kognitywistyka/psychologia/neuroinformatyka/fizyka i pokrewne
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zarówno czytanie, jak i aktywny udział w procesie przygotowywania publikacji naukowych
 • motywacja do zgłębienia wiedzy na temat neuroplastyczności funkcjonalnej i strukturalnej oraz realizacji eksperymentów naukowych
 • podstawowa znajomość tematyki programowania procedur eksperymentalnych w przynajmniej jednym z: Presentation/PsychoPy/Inquisit/E-Prime
 • podstawowa znajomość przynajmniej jednego z wymienionych środowisk: Python/R/MATLAB
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów naukowych

 

Zakres zadań na stanowisku:

 

 • rekrutacja osób badanych
 • przeprowadzenia badań behawioralnych
 • asystowanie w badaniach fMRI/sMRI
 • analiza danych

 

Warunki zatrudnienia / oferujemy:

 • umowę o pracę na okres 2 lat z wynagrodzeniem 4 000 brutto brutto (czyli brutto plus składki pracodawcy)
 • data rozpoczęcia pracy wrzesień/październik 2020
 • możliwość realizacji pracy magisterskiej
 • możliwość zdobycia doświadczenia w projektowaniu eksperymentów naukowych
 • współautorstwo publikacji naukowych
 • możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych

 

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys naukowy lub zawodowy z wykazem publikacji i/lub osiągnięć,
 • Referencje od pracodawcy/opiekuna naukowego,
 • Informacje kontaktowe.

Termin złożenia oferty – do 26 maja 2020r. na adres hr@nencki.edu.pl

 

Dane kontaktowe: dr hab. Artur Marchewka (a.marchewka@nencki.edu.pl)      

https://lobi.nencki.gov.pl/

 

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.07.2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.