Elementy zestawu Eco-Hab, oznaczenie sprawy: AZP-261-29/2020 (otwarcie ofert: 23.10.2020 r.)