Dostosowanie wirówek laboratoryjnych do potrzeb realizacji projektu POIR.04.02.00-00-C004/19 NEBI z dopuszczeniem składania ofert częściowych, oznaczenie sprawy: AZP-261-35/2020 (postępowanie zakończone)