Dostawa i montaż dwóch agregatów wraz z instalacją wody lodowej zasilającej skaner w pracowni rezonansu magnetycznego, znak sprawy: AZP-261-15/2020 (otwarcie ofert 31.07.2020 r.)