Dostarczenie urządzeń i oprogramowania do modernizacji sieci komputerowej posiadanej przez Zamawiającego z dopuszczeniem składania ofert częściowych, znak sprawy: AZP-261-12/2019 (postępowanie zakończone)

pobierz pliki