Dokończenie IV etap modernizacji budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z dopuszczeniem składania ofert częściowych - znak sprawy: AZP-261-14/2020 (otwarcie ofert 21.07.2020 r.)