Dokończenie IV etap modernizacji budynku zwierzętarni Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN znak sprawy AZP-261-13/2020 (postępowanie zakończone)