Analizator nanocząstek, oznaczenie sprawy: AZP-261-42/2020 (postępowanie zakończone)