Święto doktorantów Biocentrum Ochota

8 listopada 2019r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbyło się Święto Doktorantów Biocentrum Ochota. W czasie uroczystości dyrektorzy poszczególnych instytutów tworzących Biocentrum Ochota wręczyli nagrody-statuetki ‘Doctorate cum laude’ absolwentom, którzy w roku 2018 otrzymali stopień doktora z wyróżnieniem. Uczestnicy wysłuchali wykładu prof. Szymona Malinowskiego z Instytutu Geofizyki UW, pt. "Global warming: mechanisms and perspectives" oraz zapoznali się z ofertą Szkół Doktorskich istniejących w Biocentrum Ochota. Informacje o Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw4PhD], koordynowanej przez Instytut Nenckiego PAN, przedstawił prof. Daniel Wójcik, przewodniczący Rady Programowej szkoły. Uroczystość zakończyło spotkanie integracyjne w Klubie Dekada.

 

Z Instytutu Nenckiego PAN statuetki ‘Doctorate cum laude’ otrzymali:

 

dr Wioletta Grabowska - Wpływ kurkuminy na starzenie ludzkich komórek mięśni gładkich aorty. Promotor-Dr hab. Anna Bielak-Żmijewska.
dr Michał Laskowski - Elektrofizjologiczna i funkcjonalna charakterystyka kanałów potasowych wewnętrznej błony mitochondrialnej. Promotor- Prof. dr hab. Adam Szewczyk, Promotor pomocniczy-dr Bogusz Kulawiak.
dr Monika Regiel - Neuronal mechanisms of associative memory of emotionally-charged verbal material - behavioural and fMRI study. Promotor-Prof. dr hab. Anna Garbowska, Promotor pomocniczy-Dr hab. Artur Marchewka.
dr Sara Rosińska - Lokalizacja i funkcja CacyBP/SIP w jądrze komórkowym: oddziaływanie z białkiem NPM1. Promotor-Prof. dr hab. Anna Filipek.
dr Anna Skupień - Rola białka transbłonowego CD44 w rozwoju drzewa dendrytycznego neuronów. Promotor-Dr hab. Joanna Dzwonek.
dr Justyna Sobocińska - Rola palmitoilacji białek w ścieżkach sygnałowych receptora TLR4 aktywowanego przez lipopolisacharyd. Promotor-Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska.
dr Anna Strzeszewska-Potyrała - Ścieżki sygnalizacyjne prowadzące do starzenia komórek nowotworowych wywołanego uszkodzeniami DNA. Promotor-Prof. dr hab. Ewa Sikora, promotor pomocniczy-Dr Olga Alster.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.