Sesja sprawozdawcza Rady Naukowej Instytutu Nenckiego

Drukuj
1 2 3

2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego. Prof. Andrzej Wróbel, rozpoczynając spotkanie, przywitał przybyłych gości.

Wybrane osiągnięcia naukowe Instytutu Nenckiego w 2017 r. zaprezentowali:

- dr hab. Iwona Ciechomska – Różne oblicza autofagii, rola autofagii w komórkach nowotworowych.
- mgr Małgorzata Wierzba – Modulujący wpływ emocji na pamięć: badanie fMRI w paradygmacie intencjonalnego zapamiętywania i zapominania.

 

Sprawozdanie z działalności Instytut Nenckiego w latach 2008-2017 przedstawił ustępujący dyrektor, prof. Adam Szewczyk. Nowo wybrana Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Agnieszka Dobrzyń, podziękowała Dyrektorowi oraz zastępcom, prof. Hannie Fabczak i Witoldowi Konopce, za Ich ogromny wkład w rozwój Instytutu. Wręczyła także prof. Szewczykowi medal 100-lecia Instytutu Nenckiego. Prof. Agnieszka Dobrzyń i prof. Andrzej Wróbel uhonorowali prof. Adama Szewczyka Diplome D’Honneur za zasługi dla Instytutu Nenckiego.

 

Podziękowania na ręce prof. Adama Szewczyka złożyli także:

- prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk;
- w imieniu Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych prof. Romuald Zabielski, Przewodniczący Rady Kuratorów;
- prof. dr hab. Marek Figlerowicz Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN;
- prof. Andrzej Wróbel, Przewodniczący Rady Naukowej IBD
- prof. Jolanta Barańska, wręczając jednocześnie książkę Tadeusza Manna o prof. Jakubie Parnasie i polskich naukowcach  pracujących na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Autor podarował ją prof. Zofii Zielińskiej z intencją przekazywania kolejnym pokoleniom pracującym na rzecz rozwijania nauki polskiej, aby pamięć o historii nie zaginęła.

 

Następnie prof. A. Dobrzyń zapoznała zebranych z założeniami programowymi na najbliższą kadencję.

 

Odbyła się także uroczystość wręczenia przez Prezes PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, Medalu Polskiej Akademii Nauk prof. Maciejowi Nałęczowi.

 

Na zakończenie Medalem z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytut uhonorowani zostali: Prof. Anna M. Ciemerych-Litwinienko, Prof. dr hab. Marek Figlerowicz, Prof. Jacek Jaworski, Prof. Anna Kamińska, Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek , Prof. Stefan Kasicki, prof. Jan Kotwica Dr Ksenia Meyza, prof. Marta Miączyńska, prof. Katarzyna Nałęcz, Dr hab. Katarzyna Piwocka, Dr Tomasz Prószyński, prof. Barbara Przewłocka, Prof. Małgorzata Skup, prof. Kazimierz Wierzchowsk, Prof. Urszula Wojda, prof. Romuald Zabielski oraz Agata Karwowska.