Patent w USA na wspólny wynalazek Instytutu Nenckiego i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: "An ecologically relevant system and a method for testing spontaneous social interactions in group-housed mice" (US10638722). Urządzenie powstało w wyniku prac realizowanych w Instytucie, w Pracowni Neurobiologii Emocji pod kierownictwem dr hab. Eweliny Knapskiej, prowadzonych przez dr Alicję Puścian (wtedy jeszcze doktorantkę), przy współpracy z dr. Pawłem Boguszewskim z Pracowni Metod Behawioralnych oraz dr. Szymonem Łęskim z Pracowni Neuroinformatyki.

 

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie Eco-HAB służące ocenie zachowania społecznego w mysich modelach zaburzeń interakcji społecznych. System oparty na technologii RFID (ang. Radio Frequency-Based Identification), w sposób zautomatyzowany śledzi złożone interakcje społeczne zwierząt. Eco-HAB składa się z kilku klatek połączonych korytarzami i tworzy przestronną przestrzeń przypominającą warunki, w których naturalnie żyją myszy. W przeciwieństwie do standardowych testów, Eco-HAB umożliwia otrzymanie wyskopowtarzalnych pomiarów spontanicznych, naturalnych zachowań społecznych myszy żyjących w grupie. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu wpływu eksperymentatora na zwierzęta w eksperymencie do minimum, co w efekcie szybsze umożliwia szybsze zbieranie danych, przy mniejszym nakładzie pracy.

 

Eco-HAB wraz z otwartym oprogramowaniem do analizy wyników i dokładnym opisem działania (Puścian et al. 2016), jest odpowiedzią na palącą potrzebę stworzenia systemu eksperymentalnego i ograniczającego stres doświadczalny zwierząt do minimum, a w związku z tym powtarzalne wyniki testów behawioralnych. Ponieważ wszystkie kluczowe elementy składowe Eco-HAB są w domenie publicznej możliwe jest samodzielne skonstruowanie urządzenia. Urządzenie jest już stosowane m.in. w Centre de Regulació Genòmica, Cold Spring Harbor Laboratory, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, KU Leuven, McGill University.

 

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z dr Dorotą Gierej-Czerkies
Tel. (+48 22) 5892 263
d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl