Otwarcie Centrów DIOSCURI w Instytucie Nenckiego

W dniu 17 września 2019 r. W Instytucie Nenckiego odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia dwóch pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce, powstających pod patronatem Towarzystwa Maxa Plancka, dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Obydwa utworzone w Polsce Centra Dioscuri, będące fromą bilateralnej polsko-niemieckiej współpracy naukowej, prowadzone będą w Instytucie Nenckiego. Center for Chromatin Biology and Epigenesitcs kierowane przez dr Aleksandrę Pękowską będzie prowadzić badania w zakresie ewolucyjnej i funkcjonalnej genomiki astrocytów, zaś Center for Metabolic Diseases, kierowane przez dr Grzegorza Sumarę, pracować będzie nad wyjaśnianiem szlaków sygnałowych, odgrywających rolę w chorobach metabolicznych.

 

Ceremonię otwarcia Centrów Dioscuri, prowadzoną przez dr Sławomira Zagórskiego, otworzyła dyrektor Instytutu Nenckiego prof. Agnieszka Dobrzyń, która powitała zgromadzonych gości. Następnie przemawiali przedstawiciele rządów Polski i Niemiec: Pan Premier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Pani Anja Karliczek, Federalna Minister Edukacji i Badań Naukowych. Przemowienia wygłosili również przedstawiciele organizacji współzarządzających programem Dioscuri w Polsce: Prezydent Towarzystwa Maxa Plancka- prof. Martin Stratmann oraz dyrektor Narodowego Centrum Nauki- prof. Zbigniew Błocki. Ceremonię zakończyły wystąpienia laureatów konkursu Dioscuri oraz krótka dyskusja dotycząca przebiegu ich kariery naukowej.

 

W ceremoni wzięli również udział: Pan Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w RP; prof. Joachim Sauer, Przewodniczący Rady Naukowej Dioscuri; Prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.