Konferencja "MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak"

5 lutego 2020 roku, w Instytucie Nenckiego PAN odbyła się konferencja "8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak". Profesor Lech Wojtczak (1926-2019) całe swoje życie naukowe związał z Instytutem Nenckiego PAN, gdzie pracował od 1947 roku. Jest autorem lub współautorem dwustu prac naukowych. Od 1971 roku Profesor Lech Wojtczak był członkiem korespondentem PAN, a od 1989 roku członkiem rzeczywistym PAN. Pełnił, m.in. funkcję: przewodniczącego Komitetu Cytobiologii PAN (1972–75), przewodniczącego Rady Redakcyjnej „Acta Biochimica Polonica, członka Komisji Stypendialnej FEBS (1978–80); a następnie prezesa (1974–80 i 2005–08) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Od 2012 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Fundatorów i Rady Fundacji, Fundacji Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. W 1988 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Medycznej w Magdeburgu. Profesor Lech Wojtczak został odznaczony, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest uważany za ojca polskiej bioenergetyki.

 

Konferencja 8th MITOCHONDRION to kontynuacja spotkań bioenergetyków, które odbywały się w ostatnich latach w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Mikołajkach. Organizatorami spotkania był Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Sekcja Bioenergetyki oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Konferencja składała się z dwóch części. Po powitaniu rodziny prof. Lecha Wojtczaka, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników Konferencji przez Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, prof. Agnieszkę Dobrzyń, sesja poranna (prowadzona przez prof. Macieja Nałęcza) poświęcona była pamięci prof. Lecha Wojtczaka. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk. Następnie głos zabierali prof. Andrzej Legocki (Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego), prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, prof. Adam Szewczyk, prof. Jolanta Barańska, prof. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. Paweł Pomorski, prof. Michał Woźniak oraz prof. Maciej Nałęcz. Następnie miała miejsce uroczystość nadania sali wykładowej Instytutu Nenckiego PAN imienia prof. Lecha Wojtczaka. W uroczystości wzięli udział rodzina prof. Lecha Wojtczaka i przyjaciele oraz uczestnicy Konferencji i pracownicy Instytutu Nenckiego PAN.

 

Sesja popołudniowa, prowadzona przez prof. Adama Szewczyka i prof. Mariusza Więckowskiego, była poświęcona badaniom bioenergetycznym: wykład otwierający, dotyczący białek rozprzęgających, wygłosiła prof. Wiesława Jarmuszkiewicz. Następnie wysłuchano 16 krótkich prezentacji wygłoszonych głównie przez doktorantów z różnych placówek naukowych. Kolejne spotkanie polskiego środowiska bioenergetycznego planowane jest we wrześniu 2020 r. w Lublinie, w czasie zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.