Szkoła Letnia TRI-BIO-CHEM

25-27 września 2019 r., w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach,  odbyła się I Wyjazdowa Szkoła Letnia w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia".

 

W trakcie Szkoły uczestnicy wysłuchali kilku interesujących wykładów obejmujących najnowsze zagadnienia biologii i chemii. Natomiast doktoranci realizujący doktoraty w naukach chemicznych, biologicznych i technicznych zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągniecia w krótkich wystąpieniach i podczas sesji posterowej.

 

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM powołane na mocy porozumienia 3 jednostek naukowych: Wydziału Chemii UW, Wydziału Chemicznego PW i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN są finansowane przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.