Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 8 projektów badawczych.

 

Konkurs OPUS17

dr Michał Bola - Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial
dr hab. Katarzyna Barbara Kalita-Bykowska - Rola białek MKL w regulacji ekspresji genów, rozwoju synaps i chorób neurorozwojowych.
dr Katarzyna Leszczyńska - Regulacja dostepnosci chromatyny w niedotlenionym mikrosrodowisku glejaka
dr Aleksandra Pękowska - Regulacja i dynamika czasowo-przestrzenna elementów insulatorowych w rozwoju ssaków
dr hab. Tomasz Prószyński - Myszy z delecją Amotl1 jako nowy model chorób psychicznych człowieka związanych z zaburzeniami socjalnymi

 

Konkurs PRELUDIUM17

mgr Maria Karolina Kulesza - Neuronalne i behawioralne mechanizmy regulacji emocji i pamięci autobiograficznej w zaburzeniu osobowości borderline i depresji - efekty wspólne i specyficzne
mgr Jan Józef Szczypiński - Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z dziećmi
mgr inż. Patrycja Anna Sokołowska - Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym. Projekt realizowany we współpracy z prof. Zbigniewem Brzózką z Politechniki Warszawskiej.

 

Serdecznie gratulujemy!