Grant dla Witolda Konopki w programie TEAM-TECH

Drukuj
1 2 3

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła konkursy w grupie programów typu „core facility”, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej. Jednym z laureatów został dr Witold Konopka z Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, który zdobył grant w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS. Celem badań będzie stworzenie zintegrowanej platformy do tworzenia i analizy modeli zwierzęcych do zastosowania w badaniach biomedycznych.