Archiwum

 • W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, nowym kierownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej została dr Hanna Nieznańska. Dr Nieznańska jest absolwentką Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Nenckiego. 

  Więcej
 • W dniu 18 stycznia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2019-2022, podczas którego członkowie Rady wybrali Prezydium Rady oraz skład Komisji Doktorskiej. 

  Więcej
 • Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej, to udział w realizacji ambitnych projektów naukowych, spotkania z wybitnymi naukowcami, szansa na samorealizację oraz pracę w międzynarodowym środowisku. 

   

  Więcej
 • W grudniu 2018r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego - Group Leader 2018. Zwycięzcami konkursu zostali dr Piotr Brągoszewski i dr hab. Katarzyna Jednoróg.

  Więcej
 • 19 grudnia 2018 r. w Sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbył się finisaż wystawy 2nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności". To już druga edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas sympozjum artystycznego i warsztatów, które odbyły się w Boskiej Dolinie k. Rzeszowa w dniach 30 września - 5 października 2018 r.

  Więcej
 • zdj. Jakub Ostałowski

  Zespół Naukowy z Instytutu Nenckiego pod kierownictwem prof. Katarzyny Kwiatkowskiej (Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej), w składzie: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska, dr inż. Anna Ciesielska, dr inż. Anna Hromada-Judycka, dr Agnieszka Płóciennikowska, dr inż. Justyna Sobocińska, mgr inż. Gabriela Traczyk, otrzymał nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac pt. "Udział lipidów błony komórkowej i endosomów w prozapalnych szlakach sygnałowych indukowanych przez liposacharyd"

  Więcej
 • Pracownicy i doktoranci naszego Instytutu, a nawet przypadkowi przechodnie, mogli być świadkami niecodziennego wydarzenia. 12 grudnia na dziedzińcu Instytutu zaparkował „krwiobus” - specjalny ambulans przystosowany do poboru krwi. To Samorząd Doktorantów, we współpracy z Dyrekcją oraz warszawskim RCKiK, postanowił w ten nietypowy sposób uczcić setną rocznicę istnienia Instytutu.

  Więcej
 • W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2015-2018. W związku z tym dokonano podsumowania prac Rady mijającej kadencji. 

  Więcej
 • We środę 28 listopada w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyła się konferencja naukowa n.t. "Dyplomacja Naukowa" zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia Instytutu. Obrady odbywały się w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu i składały się z wprowadzenia oraz pięciu wykładów dyskutujących różne aspekty dyplomacji naukowej. 

  Więcej
 • Dnia 1 grudnia 2018 odbyło się XVII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i BioCentrum Edukacji Naukowej. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób z całej Polski. 

  Więcej
 • Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego 19 listopada 2018 r. w Sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbył się wernisaż wystawy 2nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności". To już druga edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas sympozjum artystycznego i warsztatów, które odbyły się w Boskiej Dolinie k. Rzeszowa w dniach 30 września - 5 października 2018 r.

  Więcej
 • 14 listopada 2018 r. odbyła się sesja naukowa „Od Pierwotniaków do Ciliopatii” z okazji 90 rocznicy urodzin profesora Leszka Kuźnickiego organizowana przez Instytut Nenckiego wraz z Fundacją Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. 

  Więcej
 • 15. i 16. Listopada świętowaliśmy 100-lecie Instytutu Nenckiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Konferencja Jubileuszu Stulecia Instytutu Nenckiego. Obchody 100-lecia rozpoczęły się od wręczenia przez pana ministra Sebastiana Skuzę, podsekretarza stanu MNiSW, oraz Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, pracownikom Instytutu Nenckiego odznaczeń państwowych - Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.
   

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 13 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 15 i 4 projektów PRELUDIUM 15.

  Więcej
 • Ladies and GentlemenDear Colleagues,

   

  The Nencki Institute of Experimental Biology is celebrating its 100th Anniversary. This is a special time for reflection on the past, enjoying the present, and looking toward a bright future. 

  Więcej
 • 25.10.2018r. członkowie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, w tajnym głosowaniu, wybrali Prezesa PAN, na kadencję 2019-2022. Został nim ponownie prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego. 
  Serdecznie gratulujemy! 

  Więcej
 • Dyrektorzy Biocentrum Ochota, od lewej: prof. Jacek Kuźnicki, prof. Piotr Zielenkiewicz, Porf. Adam Liebert, Prof. Agnieszka Dobrzyń, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Andrzej Ziemba

  19 października 2018, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, Instytut Nenckiego objął prezydencję Konsorcjum Biocentrum Ochota. Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, została prezesem Rady Dyrektorów Biocentrum. 

  Więcej
 • 19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota. 

  Więcej
 • Znamy wyniki pierwszej edycji międzynarodowego konkursu na utworzenie Centrów Doskonałości Dioscuri w Polsce. Przy Instytucie Nenckiego powstaną aż dwa takie Centra, kierowane przez dr Aleksandrę Pękowską, pracującą obecnie w National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych oraz dra Grzegorza Sumarę z Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech.

  Więcej
 • W dniach 11-12 października w Sali wykładowej CN odbyła się 3. Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. W konferencji wzięło udział 165 uczestników, którzy przedstawili 148 prezentacji. Inauguracji konferencji dokonała prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu.

  Więcej
 • 10 października zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’. Drugie miejsce w tym konkursie zajął projekt BIONICZNA TRZUSTKA, realizowany przez konsorcjum: Instytut Nenckiego (Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń), Fundacja na rzecz nauki i rozwoju (dr hab. Michał Wszoła), Politechnika Warszawska (prof. Wojciech Święszkowski), Warszawski Uniwersytet Medyczny (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Medispace Sp.z o.o.

  Więcej
 • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz dr hab. Ewelina Knapska zostali laureatami konkursu MAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości ponad 39 mln PLN przeznaczony jest na utworzenie w Instytucie Nenckiego Międzynarodowej Agendy Badawczej - Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Naszym partnerem strategicznym w tym projekcie jest Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

  Więcej
 • Katarzyna Piwocka została wybrana Vice-Przewodniczącą Komisji "ISAC Marylou Ingram Scholars Committee" Towarzystwa Naukowego ISAC (International Society for Advancement of Cytometry), na lata 2018-2020. Towarzystwo ISAC zrzesza naukowców i specjalistów z całego świata, działających w obszarze ilościowej analizy komórek i sieci komórkowych, z wykorzystaniem technik cytometrycznych, w tym cytometrii przepływowej, masowej i obrazowej, a także zaangażowanych w rozwój tych technologii. ISAC stanowi doskonałą platformę łączącą naukę, najnowsze technologie oraz innowacje w tych obszarach.

  Więcej
 • 22.09.2018 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach miała miejsce uroczysta sesja naukowa dotycząca dotychczasowej działalności Stacji, połączona z nadaniem jej nowej nazwy. Dyrektor Instytutu prof. Agnieszka Dobrzyń odsłoniła tablicę z nową nazwą Stacji oraz posadziła pamiątkowe drzewo (tulipanowiec) z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego. Na Stacji została także uroczyście zapoczątkowana Aleja Drzew Instytutu Nenckiego - pierwsze z drzew (platan) zasadził prof. Adam Szewczyk, którego starania doprowadziły do odzyskania Stacji przez Instytut Nenckiego; drugie drzewo w Alei (ambrowiec) zasadził prof. Lech Wojtczak - wybitny biochemik i zasłużony pracownik Instytutu.

  Więcej
 • Podczas 59. Międzynarodowej Konferencji ‘Bioscience of Lipids’ (ICBL), która miała miejsce w dniach 4-7 września br. w Helsinkach, Prof. Agnieszka Dobrzyń została wybrana Vice-Prezydentem ICBL – międzynarodowej organizacji, która zrzesza lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki.

  Więcej
 • 29 sierpnia 2018 r. prof. Maria Jolanta Rędowicz, w imieniu Dyrektor Instytutu Nenckiego prof. Agnieszki Dobrzyń, wręczyła Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Zakładu Biochemii Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Medal, który został przyznany w uznaniu zasług badaczy wspomnianego Zakładu na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego odebrał, w trakcie obchodów 50-lecia jego powołania, kierownik Zakładu - prof. Laszlo Nyitray. 

  Więcej
 • "Wizyta w Laboratorium Biologa" impreza dla dzieci i młodzieży zorganizowana przez Fundację M. Nenckiego i Instytut Nenckiego, która odbyła się 1 września br. w Sali Wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego zyskała ogromne zainteresowanie uczestników. Blisko 100 młodych badaczy w wieku przedszkolnym i szkolnym z przejęciem i wielkim zaangażowaniem uczestnicząc we wspólnej zabawie zgłębiało tajniki biologii. 

  Więcej
 • Dr Jędrzej Szymański został zwycięzcą międzynarodowego konkursu na stanowisko kierownika środowiskowej Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego. Pracownia ta wspomaga prowadzenie badań z użyciem szeregu zaawansowanych technik mikroskopowych, w tym: mikroskopii konfokalnej i dwufotonowej, obrazowania czasowo-rozdzielczego, mikroskopii super-rozdzielczej oraz korelacyjnej (CLEM).

  Więcej
 • 1 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Joanna Miłachowska, Członek Zarządu Siemens Healthcare, podpisały ramową umowę o współpracy naukowej (ang. Master Research Agreement). Porozumienie dotyczy wykorzystania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych. Zapisane w umowie zasady współpracy i zachowania poufności, pozwalają na realizację w Instytucie Nenckiego projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach Siemens Healthcare niedostępnych jeszcze komercyjnie.

  Więcej
 • Dr Anna Malik otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tematem badań dr Malik są: Nowe białka istotne dla funkcji gleju: białka zawierające domenę VPS10P jako nowe receptory sortujące w astrocytach i mikrogleju. 

  Więcej