Archiwum

 • Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski Dział Fotomedyczny WUM

  17 kwietnia 2018r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się, współorganizowane przez Instytut Nenckiego, sympozjum poświęcone współpracy świata nauki i biznesu. Celem konferencji było umożliwienie dyskusji na temat usprawnenia współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, rozwijających polską innowacyjność w biomedycynie, prowadzonych przez naukowców Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT.

   

  Więcej
 • 28 marca 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń i prof. Salem Chouaib (reprezentujący THUMBAY Institute for Precision Medicine, the Gulf Medical University - GMU, Emirate of Ajman, United Arab Emirates) podpisali porozumienie o współpracy między instytucjami. Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do podjęcia starań, aby promować i rozwijać współpracę w zakresie badań biomedycznych i innowacyjnych oraz edukacji na poziomie doktorskim i podoktorskim.

  Więcej
 • W dniach 12 - 17 marca 2018 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN miał miejsce cykl imprez popularnonaukowych, odbywających się w ramach Tygodnia Mózgu 2018 w Warszawie. Organizatorami tego wydarzenia były: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Komitet Neurobiologii PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Sponsorem została Polska Akademia Nauk, zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Nauka online (portal magazynu ACADEMIA Polskiej Akademii Nauk), naukowy blog informacyjny Neuropsychologia.org, serwis Nauka w Polsce, filmoterapia.pl, miesięcznik Charaktery, wydawnictwo Marginesy, Gazeta Wyborcza, radio Kampus oraz GEOMYS usługi dla nauki. Partnerami wydarzenia zostały firmy: Neurodevice, Neuroforma, BrainTech, Titanis, Lightcraft (producent filmu PHOTON) i Ośrodek Badań Okulograficznych (OBOswps).

  Więcej
 • Europejski Urząd Patentowy w dniu 31.01.18 roku przyznał patent o numerze 2 976 433 na wynalazek p.t.: "METHOD FOR THE DETERMINATION OF BIOLOGICAL AGE IN HUMAN BEINGS" ("Metoda określania wieku biologicznego człowieka"). Patent ten jest  wynikiem odkryć dokonanych przez  międzynarodowe konsorcjum, które w latach 2008-2013 pod kierownictwem prof. Alexandra Burkle realizowało projekt Unii Europejskiej FP 7 pt. "Europejskie Badania Ustalania Biomarkerów Starzenia Człowieka" (European Study to Establish Biomarkers of Human Ageing-Mark-Age).

  Więcej
 • W czwartek, 15 marca 2018, odbyło się spotkanie pracowników naukowych i technicznych z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego oraz przedyskutowano strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

  Więcej
 • Urząd Patentowy RP 12 marca 2018 roku przyznał patent nr P.416041 na wynalazek pt. „Zastosowanie naryngeniny i preparatu zawierającego naryngeninę oraz sposób spowalniania, przeciwdziałania i zapobiegania procesowi powstawania plam bielaczych skóry”.

  Więcej
 • 1 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia" w Sali Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii UW. Ślubowanie 16 pierwszych doktorantów odebrali: Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. Agnieszka Dobrzyń, Prodziekan Wydziału Chemii UW prof. Zbigniew Rogulski, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW prof. Aldona Zalewska.

  Więcej
 • W dniach 5-9 marca w Instytucie Nenckiego gościli stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (30 osób). Pierwszego dnia odbyła się prezentacja Instytutu, w ramach której goście wysłuchali 2 wykładów: dr hab. Monika Liguz-Lęcznar - Historia i osiągnięcia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego; dr hab. Dorota Włoga - Struktura i funkcje cytoszkieletu

  Więcej
 • Dr Monika Bijata z Pracowni Biofizyki Komórki Instytutu Nenckiego, kierowanej przez dr. hab. Jakuba Włodarczyka, otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dr Bijata prowadzi badania nad współdziałaniem pomiędzy sygnalizacją serotoninergiczną a macierzą zewnątrzkomórkową w plastyczności synaptycznej. 

  Więcej
 • Dnia 3 marca 2018 r. na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbyły się Zimowe Warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, geografii. Goście wysłuchali czterech bardzo interesujących wykładów: "Neurony w walce z czasem, czyli o tym jak starzenie zmienia układ nerwowy" – dr hab. Monika Liguz-Lęcznar; "Arktyka" – dr Tomasz Janecki; "Dobra nauka i zła nauka"– dr Paweł Boguszewski; "Medycyna, pseudomedycyna i szarlatani" – dr Paweł Boguszewski

  Więcej
 • We wtorek, 27 lutego, odbyło się spotkanie Kierowników Pracowni z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono główne kierunki badawcze realizowane w poszczególnych pracowniach oraz zaproponowano nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego. Liderzy grup badawczych przedyskutowali także strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

  Więcej
 • W dniach 12-17 marca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie odbędzie się kolejny Tydzień Mózgu. Podczas wykładów (12-16 marca, godz. 17.00) prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu neurobiologii, psychologii i psychiatrii, odnoszące się do wybranych aspektów rozwoju mózgu i mające duże znaczenie nie tylko naukowe, ale i praktyczne. Na tę część imprezy zapraszamy osoby dorosłe i młodzież licealną.

  Więcej
 • W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie Nenckiego został podpisany list intencyjny wyrażający wolę utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej przez 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Organicznej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło, prof. Roman Puźniak oraz prof. Sławomir Jarosz.  

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 5 projektów badawczych w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA Bis 7 i SONATA 13.

  Więcej
 • W piątek, 9 lutego 2018, Instytut Nenckiego odwiedziła Prof. Zafra M. Lerman. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Instytutu Prof. Agnieszka Dobrzyń, Prezes PAN Prof. Jerzy Duszyński oraz były Dyrektor Instytutu Prof. Maciej Nałęcz. Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania przez Instytut Nenckiego, w listopadzie 2018 r., międzynarodowej konferencji  n. t. Dyplomacji Naukowej, będącej jednym z wydarzeń upamiętniających 100-lecie Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, powołała na stanowisko zastępców dyrektora ds. naukowych dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego, prof. nadzw oraz dr hab. Monikę Liguz-Lęcznar. Oboje wice-dyrektorzy zostali pozytywnie zaopiniowani przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w dniu 2 lutego 2018 r. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Terenowej w Mikołajkach została dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. IT i kontaktów  z mediami został dr Paweł Boguszewski.    

  Więcej
 • 2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego. Prof. Andrzej Wróbel, rozpoczynając spotkanie, przywitał przybyłych gości. Wybrane osiągnięcia naukowe Instytutu Nenckiego w 2017 r. zaprezentowali:

  Więcej
 • Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja, szansa pracy w międzynarodowym środowisku. 

  Więcej
 • Z dniem 1 lutego 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń została mianowana na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Mianowanie na czteroletnią kadencję, podpisane przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, jest wynikiem otwartego konkursu. 

  Więcej
 • Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu, wręczył medale 100-lecia Instytutu Nenckiego prof. Zbigniewowi Brzózce, byłemu dziekanowi Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. Pawłowi Kuleszy, byłemu dziekanowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 

  Więcej
 • Nencki Art Collection

  Dzień 30 stycznia br. był ostatnim dniem wystawy „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?” w Instytucie Nenckiego PAN. Natomiast w dniu 17 stycznia br. Dyrektor Instytutu prof. Adam Szewczyk, z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN, powołał nowy zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”. 

  Więcej
 • Dnia 24 stycznia 2018, w trakcie uroczystego posiedzenia naukowego Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, Dyrektor Instytutu, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego, przekazał Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego na ręce Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN), prof. Jana Celichowskiego. 

  Więcej
 • W dniu 24 stycznia br. na odgrodzeniu Instytutu Nenckiego PAN od ulicy Pasteura została zamontowana wystawa fotografii z okazji 100-lecia Instytutu. Na 14 fotografiach przedstawiono obrazy z lat trzydziestych, pięćdziesiątych oraz współczesne z laboratoriów Instytutu Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Prezentujemy serię trzech plakatów, które będą wykorzystywane w trakcie różnych konferencji, spotkań i imprez związanych z obchodami 100-lecia Instytutu Nenckiego w roku 2018.

  Więcej
 • W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medale wice dyrektorom Instytutu Nenckiego: Hannie Fabczak oraz Witoldowi Konopce, dyrektorowi administracyjnemu Annie Jachner oraz głównej księgowej Hannie Michalskiej.

  Więcej
 • W dniu 17 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medale prof. Jerzemu Puchalskiemu oraz prof. Wiesławowi Bogdanowiczowi.

  Więcej
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła konkursy w grupie programów TEAM-TECH Core Facility, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej.  Laureatką programu Core Facility PLUS została dr hab. Katarzyna Piwocka, która kieruje Pracownią Cytometrii w Instytucie Nenckiego. 

  Więcej
 • Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Dobrzyń na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

  Więcej
 • W związku ze 100-leciem Instytutu Nenckiego, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie zdjęć z prywatnych zasobów pracowników Instytutu, do Archiwum Multimedialnego administrowanego przez Bibliotekę Instytutu Nenckiego. 

  Więcej
 • Dnia 17 stycznia 2018 r. w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbył się wernisaż wystawy Art and Science - Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?“. Spotkanie uświetniło rok obchodów 100-lecia Instytutu Nenckiego.

  Więcej