Archiwum

 • We wtorek, 27 lutego, odbyło się spotkanie Kierowników Pracowni z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono główne kierunki badawcze realizowane w poszczególnych pracowniach oraz zaproponowano nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego. Liderzy grup badawczych przedyskutowali także strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

  Więcej
 • W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie Nenckiego został podpisany list intencyjny wyrażający wolę utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej przez 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Organicznej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło, prof. Roman Puźniak oraz prof. Sławomir Jarosz.  

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 5 projektów badawczych w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA Bis 7 i SONATA 13.

  Więcej
 • W piątek, 9 lutego 2018, Instytut Nenckiego odwiedziła Prof. Zafra M. Lerman. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Instytutu Prof. Agnieszka Dobrzyń, Prezes PAN Prof. Jerzy Duszyński oraz były Dyrektor Instytutu Prof. Maciej Nałęcz. Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania przez Instytut Nenckiego, w listopadzie 2018 r., międzynarodowej konferencji  n. t. Dyplomacji Naukowej, będącej jednym z wydarzeń upamiętniających 100-lecie Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, powołała na stanowisko zastępców dyrektora ds. naukowych dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego, prof. nadzw oraz dr hab. Monikę Liguz-Lęcznar. Oboje wice-dyrektorzy zostali pozytywnie zaopiniowani przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w dniu 2 lutego 2018 r. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Terenowej w Mikołajkach została dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. IT i kontaktów  z mediami został dr Paweł Boguszewski.    

  Więcej
 • 2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej poświęcone przyjęciu sprawozdania z działalności Instytutu Nenckiego. Prof. Andrzej Wróbel, rozpoczynając spotkanie, przywitał przybyłych gości. Wybrane osiągnięcia naukowe Instytutu Nenckiego w 2017 r. zaprezentowali:

  Więcej
 • Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja, szansa pracy w międzynarodowym środowisku. 

  Więcej
 • Z dniem 1 lutego 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń została mianowana na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN. Mianowanie na czteroletnią kadencję, podpisane przez Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, jest wynikiem otwartego konkursu. 

  Więcej
 • Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu, wręczył medale 100-lecia Instytutu Nenckiego prof. Zbigniewowi Brzózce, byłemu dziekanowi Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. Pawłowi Kuleszy, byłemu dziekanowi Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, 

  Więcej
 • Nencki Art Collection

  Dzień 30 stycznia br. był ostatnim dniem wystawy „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?” w Instytucie Nenckiego PAN. Natomiast w dniu 17 stycznia br. Dyrektor Instytutu prof. Adam Szewczyk, z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN, powołał nowy zbiór biblioteczny pod nazwą: „Nencki Art Collection”. 

  Więcej
 • Dnia 24 stycznia 2018, w trakcie uroczystego posiedzenia naukowego Zakładu Neurofizjologii Instytutu Nenckiego, Dyrektor Instytutu, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego, przekazał Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego na ręce Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN), prof. Jana Celichowskiego. 

  Więcej
 • W dniu 24 stycznia br. na odgrodzeniu Instytutu Nenckiego PAN od ulicy Pasteura została zamontowana wystawa fotografii z okazji 100-lecia Instytutu. Na 14 fotografiach przedstawiono obrazy z lat trzydziestych, pięćdziesiątych oraz współczesne z laboratoriów Instytutu Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Prezentujemy serię trzech plakatów, które będą wykorzystywane w trakcie różnych konferencji, spotkań i imprez związanych z obchodami 100-lecia Instytutu Nenckiego w roku 2018.

  Więcej
 • W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medale wice dyrektorom Instytutu Nenckiego: Hannie Fabczak oraz Witoldowi Konopce, dyrektorowi administracyjnemu Annie Jachner oraz głównej księgowej Hannie Michalskiej.

  Więcej
 • W dniu 17 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medale prof. Jerzemu Puchalskiemu oraz prof. Wiesławowi Bogdanowiczowi.

  Więcej
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła konkursy w grupie programów TEAM-TECH Core Facility, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej.  Laureatką programu Core Facility PLUS została dr hab. Katarzyna Piwocka, która kieruje Pracownią Cytometrii w Instytucie Nenckiego. 

  Więcej
 • Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr hab. Agnieszki Dobrzyń na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

  Więcej
 • W związku ze 100-leciem Instytutu Nenckiego, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie zdjęć z prywatnych zasobów pracowników Instytutu, do Archiwum Multimedialnego administrowanego przez Bibliotekę Instytutu Nenckiego. 

  Więcej
 • Dnia 17 stycznia 2018 r. w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbył się wernisaż wystawy Art and Science - Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?“. Spotkanie uświetniło rok obchodów 100-lecia Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy ART & SCIENCE "Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?" zorganizowanej z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN. Wernisaż odbędzie się 17 stycznia br. o godz. 13.13 w sali wystawowej Instytutu Nenckiego.
   

  Więcej
 • 10 stycznia 2018, podczas Rozszerzonego Kolegium Dyrekcyjnego, odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu, wręczył Medale 100-lecia Instytutu Nenckiego

  Więcej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych Polsce. Rok 2018 jest więc specjalną datą w historii instytutu: obchodzimy 100-lecie powołania Instytutu Nenckiego! Obchody 100-lecia działalności Instytutu Nenckiego, zainicjowano już w 2016 roku organizując kilka konferencji naukowych, były to m.in.: Bilateral Meeting Nencki/University of Portsmouth, konferencja EMBO Imaging the Brain, konferencja Brain Tumors – from Biology to Therapy, konferencja Future of Aging oraz 4th MITOCHONDRION Meeting.

  Więcej
 • Z dniem 1 stycznia 2018 roku Rada Fundacji Nenckiego, której przewodniczy prof. Lech Wojtczak, powierzyła dr hab. Hannie Fabczak funkcję Prezesa Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

  Więcej
 • W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal dr Marcinowi Szumowskiemu.

  Więcej
 • Jesienią 2018 r. w gmachu Instytutu pokazana zostanie wystawa fotografii i dokumentów z dziejów stacji badawczych naszej placówki. Oddziaływanie Instytutu Nenckiego na rozwój nauk biologicznych w Polsce zawsze było znaczące, a zgromadzone na wystawie materiały dokumentują ten wpływ w sposób szczególny. 

  Więcej
 • W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal prof. Ryszardowi Góreckiemu. 

  Więcej
 • 20 grudnia 2017 r. na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne z Dyrekcją Instytutu: prof. Adamem Szewczykiem, prof. Hanną Fabczak i dr Anną Jachner-Miśkiewicz. Z rąk dyrektora pracownicy Stacji otrzymali medale i dyplomy upamiętniające 100-lecie Instytutu Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła konkursy w grupie programów typu „core facility”, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej. Jednym z laureatów został dr Witold Konopka z Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, który zdobył grant w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS. 

  Więcej
 • fot. Jakub Ostałowski/PAN

  13 grudnia 2017 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN. 

  Więcej
 • W dniu 14 grudnia 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych Wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Wśród wyróżnionych przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN znalazł się zespół prof. Ewy Sikory w składzie: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Małgorzata Piechota i prof. Ewa Sikora.

  Więcej