Archiwum

 • W piątek 24 kwietnia 2020, rozpoczęliśmy realizację projektu SONAR mającego na celu opracowanie nowej strategii tzw. testowania grupowego w diagnostyce SARS-CoV-2, która pozwoli na wzrost wydajności diagnostyki COVID-19, przy wykorzystaniu obecnie dostępnego zaplecza diagnostycznego w Polsce.

  Więcej
 • Z wielkim żalem informujemy, że 13 kwietnia odeszła nagle prof. Hanna Strzelecka-Gołaszewska, światowej sławy biochemik, osoba przez pół wieku współtworząca Instytut Nenckiego.

  Więcej
 • Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 marca 2020 roku zmarła, po wielomiesięcznych zmaganiach z chorobą, nasza Koleżanka, Kierownik Pracowni Neurobiologii Widzenia, profesor Wioletta Waleszczyk. Odeszła od nas uczona o głębokiej wiedzy, obdarzona pasją, wnikliwością i talentem badawczym. Człowiek skromny i prawy, otwarty i pełen życzliwości dla innych.

  Więcej
 • Na spotkaniu 28 lutego 2020 r. Rada Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych wybrała jednomyślnie na przewodniczącego Rady Fundacji prof. dr hab. Macieja Nałęcza. Prof. Maciej Nałęcz był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Marcelego Nenckiego i od początku jej istnienia w 2012 r. należy do grona Fundatorów Fundacji Nenckiego. Gratulacje!

  Więcej
 • Tydzień Mózgu odwołany

  W związku z decyzją Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN prof. Agnieszki Dobrzyń o ograniczeniu organizacji konferencji i imprez o charakterze masowym, jesteśmy zobowiązani ODWOŁAĆ TYDZIEŃ MÓZGU w Instytucie Nenckiego.

  Prawdopodobnie TYDZIEŃ MÓZGU w Instytucie Nenckiego odbędzie się w połowie października 2020 r. Informacja o nowym terminie ukaże się w mediach społecznościowych w późniejszym czasie.

  Więcej
 • 28 lutego 2020 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. W części otwartej posiedzenia Rady Naukowej, poświęconej sprawozdaniu z działalności Instytutu w 2019 r., wygłoszone zostały prezentacje liderów zespołów, którzy rozpoczynają pracę w Instytucie Nenckiego. Plany swoich badań przedstawili: dr Piotr Brągoszewski, dr Aleksandra Pękowska i prof. dr hab. Mariusz Więckowski.

   

  Więcej
 • Polska Akademia Nauk przedstawiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023. 

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 11 oraz Sonata Bis 9. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

  Więcej
 • 5 lutego 2020 roku, w Instytucie Nenckiego PAN odbyła się konferencja "8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak". Profesor Lech Wojtczak (1926-2019) całe swoje życie naukowe związał z Instytutem Nenckiego PAN, gdzie pracował od 1947 roku. 

  Więcej
 • 5 lutego 2020r., podczas konferencji "8th MITOCHONDRION: in memory of Professor Lech Wojtczak", miała miejsce uroczystość nadania sali wykładowej Instytutu imienia prof. Lecha Wojtczaka. 

  Więcej
 • W dniu 13 stycznia 2020 r. w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbył się wernisaż  wystawy 3rd Art & Science: „Siła Struktur Biologicznych". To już trzecia edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas Sympozjum naukowo-artystycznego i warsztatów, które odbyły się w Przeworsku w dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2019 r.

  Więcej
 • 14 stycznia 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt Instytutu Nenckiego pt. „Infrastruktura obrazowania biologicznego i bio-medycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol)” został umieszczony na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, w obszarze nauk biologiczno-medycznych.

  Więcej
 • Kierownicy Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri z Instytutu Nenckiego: dr Aleksandra Pękowska oraz dr Grzegorz Sumara otrzymali prestiżowe EMBO Installation Grants 2019, na utworzenie niezależnych laboratoriów naukowych. Granty te są przyznawane wybitnym liderom grup badawczych przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, do której należy ponad 1800 znakomitych naukowców specjalizujących się w biologii molekularnej. 

  Więcej
 • 9 grudnia 2019 r. w sali wystawowej Centrum Neurobiologii, odbyło się coroczne spotkanie Świąteczne Pracowników i doktorantów Instytutu Nenckiego. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem dyrektor Instytutu prof. Agnieszki Dobrzyń, która podsumowała krótko miniony rok i złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia Świąteczno-Noworoczne. Przy stołach suto zastawionych potrawami świątecznymi i dźwiękach świątecznych piosenek, biesiadowali wspólnie pracownicy, doktoranci, goście z zaprzyjaźnionych Instytutów oraz emerytowani pracownicy Instytutu Nenckiego. Nie zabrakło również prezentów świątecznych, które wręczały nasze Instytutowe śnieżynki z działu HR.

  ŻYCZYMY WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIAT!!!!

  Więcej
 • W grudniu 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika pracowni badawczej w Instytucie Nenckiego - Group Leader 2019. Zwycięzcami konkursu zostali: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, dr Oleg Glebov oraz dr Magdalena Masłoń.

  Więcej
 • 11 grudnia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród naukowych Wydziałów oraz stypendiów Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

  Więcej
 • W dniach 20 i 21 listopada 2019 roku odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN zebranie Rady Kuratorów oraz zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, w którym uczestniczyli Członkinie i Członkowie Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Rady Kuratorów Wydziału II PAN, Członkinie i Członkowie Akademii Młodych Uczonych Wydziału II PAN oraz zaproszenie dyrektorzy instytutów PAN.

  Więcej
 • 29 listopada 2019 r., w Instytucie Nenckiego PAN, miało miejsce oficjalne otwarcie programu SPARK-POLAND, będącego częścią ogólnoświatowej inicjatywy SPARK-GLOBAL ‘translational scientists without borders’. Dyrektorem SPARK POLSKA jest prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, managerem - dr Dorota Gierej-Czerkies. W skład Komitetu Doradczego wchodzą: Prof. Craig Garner, dr Liliane Brunner Halbach, prof. Franz Theuring oraz prof. Maciej Żylicz.

  Więcej
 • Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany Prezydentem EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej). EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. 

  Więcej
 • 29 listopada 2019 r. zapraszamy na wykład promujący inicjatywę SPARK w Polsce. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowie, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim „Enhancing Translation and Entrepreneurship in Academia”, godz. 11:00 sala CN. Będziemy gościć również Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franz Theuring (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin).

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS17 oraz PRELUDIUM17. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 8 projektów badawczych.

  Więcej
 • Dr hab. Joanna Urban-Ciećko otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w 2018 roku. Nagroda została przyznana za osiągnięcie pt.: Plastyczność tonicznego hamowania GABAergicznego oraz mechanizmy regulacji przekaźnictwa synaptycznego przez interneurony somatostatynowe i układ cholinergiczny w korze czuciowej myszy.

  Więcej
 • 8 listopada 2019r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, odbyło się Święto Doktorantów Biocentrum Ochota. W czasie uroczystości dyrektorzy poszczególnych instytutów tworzących Biocentrum Ochota wręczyli nagrody-statuetki ‘Doctorate cum laude’ absolwentom, którzy w roku 2018 otrzymali stopień doktora z wyróżnieniem. 

  Więcej
 • W dniu 4 listopada br. magazyn Twój STYL ogłosił wyniki jubileuszowej - 25. edycji konkursu „Doskonałości Roku”, największego i najbardziej prestiżowego konkursu kosmetycznego w Polsce. 

  Więcej
 • W dniach 2-3 października 2019 r., w Sali wykładowej CN, odbyła się 4 Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. Inauguracji konferencji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego - dr hab. Artur Marchewka. Podobnie, jak w latach poprzednich, w czasie trwającej dwa dni konferencji, doktoranci Instytutu prezentowali wyniki swoich badań w formie dłuższych (15 min.) lub krótszych (5 min.) prezentacji oraz plakatów. 

  Więcej
 • 2 października 2019 r., w Instytucie Nenckiego, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych.

  Więcej
 • Szkoła Letnia TRI-BIO-CHEM

  25-27 września 2019 r., w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach,  odbyła się I Wyjazdowa Szkoła Letnia w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia". 

  Więcej
 • Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 30 września 2019 roku zmarł prof. Lech Kazimierz Wojtczak – nasz Wychowawca, Mentor, Przyjaciel. Nauka polska poniosła wielką stratę – odszedł jeden z najwybitniejszych naukowców, Ojciec polskiej bioenergetyki.

  Więcej
 • Prof. Jolanta Rędowicz została ponownie wybrana do Zarządu European Society for Muscle Research na kadencję 2019-2023. 

  Więcej
 • W dniu 17 września 2019 r. W Instytucie Nenckiego odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia dwóch pierwszych Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce, powstających pod patronatem Towarzystwa Maxa Plancka, dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. 

  Więcej