Archiwum

 • Dnia 1 grudnia 2018 odbyło się XVII Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i BioCentrum Edukacji Naukowej. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób z całej Polski. 

  Więcej
 • Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego 19 listopada 2018 r. w Sali wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego odbył się wernisaż wystawy 2nd Art & Science: „Sztuka Bioróżnorodności". To już druga edycja projektu Art & Science, inicjującego interakcję środowiska biologów molekularnych i artystów. Prezentowane prace powstały podczas sympozjum artystycznego i warsztatów, które odbyły się w Boskiej Dolinie k. Rzeszowa w dniach 30 września - 5 października 2018 r.

  Więcej
 • 14 listopada 2018 r. odbyła się sesja naukowa „Od Pierwotniaków do Ciliopatii” z okazji 90 rocznicy urodzin profesora Leszka Kuźnickiego organizowana przez Instytut Nenckiego wraz z Fundacją Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. 

  Więcej
 • 15. i 16. Listopada świętowaliśmy 100-lecie Instytutu Nenckiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Konferencja Jubileuszu Stulecia Instytutu Nenckiego. Obchody 100-lecia rozpoczęły się od wręczenia przez pana ministra Sebastiana Skuzę, podsekretarza stanu MNiSW, oraz Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego, pracownikom Instytutu Nenckiego odznaczeń państwowych - Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej.
   

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2018 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 13 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 15 i 4 projektów PRELUDIUM 15.

  Więcej
 • Ladies and GentlemenDear Colleagues,

   

  The Nencki Institute of Experimental Biology is celebrating its 100th Anniversary. This is a special time for reflection on the past, enjoying the present, and looking toward a bright future. 

  Więcej
 • 25.10.2018r. członkowie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, w tajnym głosowaniu, wybrali Prezesa PAN, na kadencję 2019-2022. Został nim ponownie prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego. 
  Serdecznie gratulujemy! 

  Więcej
 • Dyrektorzy Biocentrum Ochota, od lewej: prof. Jacek Kuźnicki, prof. Piotr Zielenkiewicz, Porf. Adam Liebert, Prof. Agnieszka Dobrzyń, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Andrzej Ziemba

  19 października 2018, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, Instytut Nenckiego objął prezydencję Konsorcjum Biocentrum Ochota. Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, została prezesem Rady Dyrektorów Biocentrum. 

  Więcej
 • 19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota. 

  Więcej
 • Znamy wyniki pierwszej edycji międzynarodowego konkursu na utworzenie Centrów Doskonałości Dioscuri w Polsce. Przy Instytucie Nenckiego powstaną aż dwa takie Centra, kierowane przez dr Aleksandrę Pękowską, pracującą obecnie w National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych oraz dra Grzegorza Sumarę z Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech.

  Więcej
 • W dniach 11-12 października w Sali wykładowej CN odbyła się 3. Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego. W konferencji wzięło udział 165 uczestników, którzy przedstawili 148 prezentacji. Inauguracji konferencji dokonała prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu.

  Więcej
 • 10 października zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’. Drugie miejsce w tym konkursie zajął projekt BIONICZNA TRZUSTKA, realizowany przez konsorcjum: Instytut Nenckiego (Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń), Fundacja na rzecz nauki i rozwoju (dr hab. Michał Wszoła), Politechnika Warszawska (prof. Wojciech Święszkowski), Warszawski Uniwersytet Medyczny (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Medispace Sp.z o.o.

  Więcej
 • Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz dr hab. Ewelina Knapska zostali laureatami konkursu MAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości ponad 39 mln PLN przeznaczony jest na utworzenie w Instytucie Nenckiego Międzynarodowej Agendy Badawczej - Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Naszym partnerem strategicznym w tym projekcie jest Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

  Więcej
 • Katarzyna Piwocka została wybrana Vice-Przewodniczącą Komisji "ISAC Marylou Ingram Scholars Committee" Towarzystwa Naukowego ISAC (International Society for Advancement of Cytometry), na lata 2018-2020. Towarzystwo ISAC zrzesza naukowców i specjalistów z całego świata, działających w obszarze ilościowej analizy komórek i sieci komórkowych, z wykorzystaniem technik cytometrycznych, w tym cytometrii przepływowej, masowej i obrazowej, a także zaangażowanych w rozwój tych technologii. ISAC stanowi doskonałą platformę łączącą naukę, najnowsze technologie oraz innowacje w tych obszarach.

  Więcej
 • 22.09.2018 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach miała miejsce uroczysta sesja naukowa dotycząca dotychczasowej działalności Stacji, połączona z nadaniem jej nowej nazwy. Dyrektor Instytutu prof. Agnieszka Dobrzyń odsłoniła tablicę z nową nazwą Stacji oraz posadziła pamiątkowe drzewo (tulipanowiec) z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego. Na Stacji została także uroczyście zapoczątkowana Aleja Drzew Instytutu Nenckiego - pierwsze z drzew (platan) zasadził prof. Adam Szewczyk, którego starania doprowadziły do odzyskania Stacji przez Instytut Nenckiego; drugie drzewo w Alei (ambrowiec) zasadził prof. Lech Wojtczak - wybitny biochemik i zasłużony pracownik Instytutu.

  Więcej
 • Podczas 59. Międzynarodowej Konferencji ‘Bioscience of Lipids’ (ICBL), która miała miejsce w dniach 4-7 września br. w Helsinkach, Prof. Agnieszka Dobrzyń została wybrana Vice-Prezydentem ICBL – międzynarodowej organizacji, która zrzesza lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki.

  Więcej
 • 29 sierpnia 2018 r. prof. Maria Jolanta Rędowicz, w imieniu Dyrektor Instytutu Nenckiego prof. Agnieszki Dobrzyń, wręczyła Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Zakładu Biochemii Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Medal, który został przyznany w uznaniu zasług badaczy wspomnianego Zakładu na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego odebrał, w trakcie obchodów 50-lecia jego powołania, kierownik Zakładu - prof. Laszlo Nyitray. 

  Więcej
 • "Wizyta w Laboratorium Biologa" impreza dla dzieci i młodzieży zorganizowana przez Fundację M. Nenckiego i Instytut Nenckiego, która odbyła się 1 września br. w Sali Wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego zyskała ogromne zainteresowanie uczestników. Blisko 100 młodych badaczy w wieku przedszkolnym i szkolnym z przejęciem i wielkim zaangażowaniem uczestnicząc we wspólnej zabawie zgłębiało tajniki biologii. 

  Więcej
 • Dr Jędrzej Szymański został zwycięzcą międzynarodowego konkursu na stanowisko kierownika środowiskowej Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego. Pracownia ta wspomaga prowadzenie badań z użyciem szeregu zaawansowanych technik mikroskopowych, w tym: mikroskopii konfokalnej i dwufotonowej, obrazowania czasowo-rozdzielczego, mikroskopii super-rozdzielczej oraz korelacyjnej (CLEM).

  Więcej
 • 1 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Joanna Miłachowska, Członek Zarządu Siemens Healthcare, podpisały ramową umowę o współpracy naukowej (ang. Master Research Agreement). Porozumienie dotyczy wykorzystania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych. Zapisane w umowie zasady współpracy i zachowania poufności, pozwalają na realizację w Instytucie Nenckiego projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach Siemens Healthcare niedostępnych jeszcze komercyjnie.

  Więcej
 • Dr Anna Malik otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tematem badań dr Malik są: Nowe białka istotne dla funkcji gleju: białka zawierające domenę VPS10P jako nowe receptory sortujące w astrocytach i mikrogleju. 

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA6 (na stypendia doktorskie) oraz SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

  Więcej
 • W dniu 19 lipca 2018 r. Instytut Nenckiego odwiedziło 25 uczestników obozu naukowego dla zdolnej młodzieży, zorganizowanego przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP. Wizyta młodzieży w Instytucie została zorganizowana przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wybranych pracowni Instytutu i zapoznania się z prowadzonymi w nich badaniami. 

  Więcej
 • Ewelina Knapska została nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence - prestiżowej organizacji skupiającej młodych naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponsorowanej przez the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i The Kavli Foundation.

  Więcej
 • W ostatnich dniach do sklepów trafiły trzy kosmetyki serii AUTHORITY firmy Dr Irena Eris. Podstawą ich stworzenia był projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PBS1/B8/1/2012, którego beneficjentami byli Instytut Nenckiego PAN (Pracownie prof. Jerzego Duszyńskiego i prof. Adama Szewczyka) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris. 

  Więcej
 • Profesor Daniel Wójcik został członkiem FENS CHET (Federation of European Neuroscience Societies Committee of Higher Education and Training). Komitet ten kształtuje programy edukacyjne, które FENS oferuje naukowcom na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, organizując konferencje, szkoły i warsztaty naukowe. Wspiera także mobilność naukowców poprzez granty wyjazdowe i programy wymiany naukowej.

  Więcej
 • W dniu 11 czerwca 2018 podczas konferencji The Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare” prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego, przekazała Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego na ręce prezesa Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), prof. Ewy J. Godzińskiej, dla upamiętnienia wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Instytutem i PTEtol. 

  Więcej
 • W dniach 11-12 czerwca 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się międzynarodowa konferencja, The Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare”, zorganizowana przez International Society for Applied Ethology (ISAE), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Polskie Towarzystwo Etologiczne i Instytut Nenckiego. Uczestnicy konferencji (43 osoby) przybyli z Polski (Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów, Warszawa i okolice oraz Wrocław) i z innych krajów europejskich (Austria, Czechy, Francja, Macedonia, Serbia, Szwajcaria i Ukraina).

  Więcej
 • 6 czerwca odbył się Polski Piknik Naukowy w Sztokholmie. Wydarzenie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Ambasadę RP w Sztokholmie po raz pierwszy. W pikniku wzięły udział cztery polskie instytucje naukowe, w tym Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Dnia 21 czerwca 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. W grupie nominowanych nauczycieli akademickich, pracowników nauki i sztuki znalazła się prof. Jolanta Ejsmont-Karabin z Instytutu Nenckiego.

  Więcej