Archiwum

 • Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozstrzygnęła konkursy w grupie programów typu „core facility”, które oferują środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury naukowo-badawczej. Jednym z laureatów został dr Witold Konopka z Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego, który zdobył grant w programie TEAM-TECH Core Facility PLUS. 

  Więcej
 • fot. Jakub Ostałowski/PAN

  13 grudnia 2017 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN. 

  Więcej
 • W dniu 14 grudnia 2017 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród naukowych Wydziałów Polskiej Akademii Nauk. Wśród wyróżnionych przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN znalazł się zespół prof. Ewy Sikory w składzie: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Małgorzata Piechota i prof. Ewa Sikora.

  Więcej
 • W dniu 1 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal 100-lecia prof. Joanowi Guinovartowi. Prof. Joan Guinovart jest dyrektorem Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), z którym Instytut Nenckiego ma podpisaną umowę o współpracy naukowej.

  Więcej
 • Dnia 15 grudnia 2017 r. w Sali Wystawowej Instytutu Nenckiego (Centrum Neurobiologii) odbył się wernisaż wystawy Przychodzi Dusza do Rozumu. Ekspozycję tworzy 21 prac autorstwa Łukasza Bożyckiego, doktoranta w Pracowni Biochemii Lipidów Instytutu Nenckiego, wykonanych w ramach stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawę można odwiedzać do 5 stycznia 2018 br. w godz. 9.00-15.00.

  Więcej
 • W dniu 22 listopada 2017 roku odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal 100-lecia Instytutu Nenckiego prof. Leszkowi Pączkowi. 

  Więcej
 • Jak co roku, Instytut Nenckiego uczestniczył w świątecznej akcji pomocy. Dary przekazane przez pracowników trafiły do Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim.
   

  Więcej
 • We wtorek, 12 grudnia, w pięknie udekorowanej Sali Konferencyjnej im. J. Konorskiego, odbyło się coroczne Świąteczne Spotkanie Emerytów i Rencistów Instytutu Nenckiego. W imieniu Dyrekcji i swoim prof. Hanna Fabczak złożyła wszystkim zebranym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowy Roku. W radosnej i świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania miło spędzili czas.

  Więcej
 • W dniu 8 grudnia 2017 na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się szósta konferencja MITOCHONDRION. Konferencja, w której wzięło udział blisko 80 osób, była organizowana przez Zakład Bioenergetyki z okazji 35 rocznicy stworzenia przez prof. Jana Michejdę grupy bioenergetycznej w Poznaniu.

  Więcej
 • Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN powołane zostały czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM. Studia realizowane będą w okresie od 01. 03. 2018 do 28. 02. 2023 w ramach projektu finansowanego przez NCBiR z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Więcej
 • Dnia 9 grudnia 2017 odbyło się XVI Sympozjum Naukowe dla Nauczycieli Biologii, organizowane przez Instytut Nenckiego i BioCentrum Edukacji Naukowej. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób z całej Polski. Wysłuchali oni 5 bardzo interesujących wykładów (2 przygotowane przez pracowników Instytutu Nenckiego), po którym wywiązała się ożywiona dyskusja.

  Więcej
 • Zespół prof. Ewy Sikory w składzie: dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Małgorzata Piechota i prof. Ewa Sikora otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk za cykl prac opublikowanych w latach 2014-2016 zatytułowany: „Reaktywne formy tlenu i uszkodzenia dwuniciowego DNA w starzeniu komórkowym - przełamywanie paradygmatów”:

  Więcej
 • 1 grudnia 2017, w trakcie części otwartej posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nenckiego, odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego PAN, wręczył Medale 100-lecia Instytutu Nenckiego: 

  Więcej
 • Małgorzata Wierzba z Pracowni Obrazowania Mózgu znalazła się wśród osób, które otrzymały stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia. Stypendia te przyznawane są uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN. Małgorzata Wierzba przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof.  Anny Grabowskiej oraz dr hab. Artura Marchewki. 

  Więcej
 • 10 października br. Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Genetycznie kodowany sensor aktywności MMP-9” oznaczony numerem urzędowym P30805USPC. Właścicielem tego patentu jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Autorami wynalazku są dr. Michał Stawarski, dr hab. Jakub Włodarczyk oraz prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • W dniu 22 listopada 2017 roku w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, odbyła się uroczystość, podczas której Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Adam Szewczyk, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal prof. Andrzejowi Legockiemu. Prof. Andrzej Legocki, razem z prof. Maciejem J. Nałęczem z Instytutu Nenckiego, tworzyli w latach dziewięćdziesiątych Naukową Sieć Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO/PAN.

  Więcej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN ogłasza otwarty konkurs na pozycję kierownika laboratorium w programie Dioscuri (https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/). Program Dioscuri został zainicjowany przez Towarzystwo Maxa Plancka (Max Planck Society – MPG) i jest koordynowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (NCN). Pozycja lidera oraz laboratorium jest finansowane wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji (German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). 

  Więcej
 • Alumni Club, prowadzony w Instytucie Nenckiego przez dr hab. Joannę Szczepanowską z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych, od dnia 20 listopada 2017 r. ma nowego koordynatora. Został nim dr Rafał Czajkowski, kierownik Pracowni Pamięci Przestrzennej

  Więcej
 • W piątek 17 listopada na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach odbył się FESTIWAL NAUKI 2017, zorganizowany wspólnie z Mazurskim Parkiem Krajobrazowym. W tym roku rozszerzyliśmy program edukacyjny o warsztaty archeologiczne prowadzone przez archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego, stowarzyszonych w grupie "Terra Desolata". W imprezie wzięło udział łącznie około 230 uczniów z 7 szkół (z Mikołajek, Giżycka, Rynu, Dąbrówki, Okartowa, Nawiadów i Hejdyku).

  Więcej
 • Dnia 15 listopada 2017 roku, w Centrum Nauki Kopernik, odbyła się gala wręczenia nagród Diamentowy Grant, przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedną z nagrodzonych osób jest Krzysztof Bielski, student Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który uzyskał finansowanie realizacji projektu Zmiany w sieciach funkcjonalnych mózgu zachodzące pod wpływem interakcji społecznych w schemacie gry w dylemat więźnia.

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2017 roku.
  Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS13 i PRELUDIUM13.

  Więcej
 • Dnia 6 listopada  2017 w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu im. M. Nenckiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Nenckiego prof. Claudio Franceschi, który pracuje  obecnie jako Professor Emeritus  na Uniwersytecie w Bolonii oraz w Instytucie Nauk Neurologicznych Bolonii w Szpitalu Bellaria. 

  Więcej
 • Dnia 27 października 2017 roku, w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, odbyła się coroczna gala wręczenia nagród przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wręczono trzy nagrody.

  Więcej
 • Zdjęcie ze zbiorów Zespołu Multimedialnego Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

  Dnia 26 października 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. W grupie nominowanych nauczycieli akademickich, pracowników nauki i sztuki znalazła się prof. Wioletta Waleszczyk z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • W dniach 27-29 września w Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbyło się mini sympozjum naukowe "Nowoczesne metody w neurobiologii". Uczestnicy sympozjum- przedstawiciele czterech pracowni IBD- (Pracowni Neurobiologii Emocji, Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania, Pracowni Pamięci Przestrzennej i Pracowni Modeli Zwierzęcych) oraz zaproszony gość specjalny prof. Marek Konarzewski w czasie sesji wykładowej przedstawili tematy oraz metody badawcze w swoich badaniach naukowych. Spotkanie było okazją do ożywionej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz omówienia możliwości współpracy.

  Więcej
 • 22 września br. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Sposób wykrywania zwiększonego ryzyka zachorowania na raka skóry oraz zastosowanie genotypowego wariantu genu GRHL3” oznaczony numerem urzędowym P.410049. Wyłącznym właścicielem tego patentu jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. 

  Więcej
 • 21 września br. Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Kwas  3-dodecylosulfanylomasłowy do zastosowania jako lek, zwłaszcza do  zapobiegania rozwojowi insulinooporności oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas 3-dodecylosulfanylomasłowy jako substancję czynną” oznaczony numerem Urzędowym P. 414785. 

  Więcej
 • Dnia 16 października 2017 r. w Sali Wystawowej Instytutu Nenckiego (Centrum Neurobiologii) odbył się wernisaż wystawy Japonia na nowo – po raz pierwszy odkryta, którą tworzy 57 prace Ludmiły Kot i Romualda Zabielskiego. Wystawę można odwiedzać do 30 listopada br. w godz. 8.00-16.00.

  Więcej
 • Instytut Nenckiego współpracuje z Fundacją Zaawansowanych Technologii, której flagowym przedsięwzięciem jest Program Edukacyjno-Naukowy E(x)plory, organizujący staże i warsztaty. W dniach 5-6 października odwiedziła Instytut grupa stypendystów (9 osób).

  Więcej
 • 30 września 2017 r. na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach miała miejsce uroczystość nadania Sali Konferencyjnej im. prof. Jana Bohdana Dembowskiego (1889-1963) - polskiego biologa, fizjologa, etologa, dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego (1947-1961), kierownika Zakładu Biologii Komórki (1945-1961), inicjatora utworzenia Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach w 1951. 

  Więcej