Archiwum

 • Dr Anna Malik otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tematem badań dr Malik są: Nowe białka istotne dla funkcji gleju: białka zawierające domenę VPS10P jako nowe receptory sortujące w astrocytach i mikrogleju. 

  Więcej
 • W dniu 19 lipca 2018 r. Instytut Nenckiego odwiedziło 25 uczestników obozu naukowego dla zdolnej młodzieży, zorganizowanego przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP. Wizyta młodzieży w Instytucie została zorganizowana przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wybranych pracowni Instytutu i zapoznania się z prowadzonymi w nich badaniami. 

  Więcej
 • Ewelina Knapska została nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence - prestiżowej organizacji skupiającej młodych naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponsorowanej przez the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i The Kavli Foundation.

  Więcej
 • W ostatnich dniach do sklepów trafiły trzy kosmetyki serii AUTHORITY firmy Dr Irena Eris. Podstawą ich stworzenia był projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PBS1/B8/1/2012, którego beneficjentami byli Instytut Nenckiego PAN (Pracownie prof. Jerzego Duszyńskiego i prof. Adama Szewczyka) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris. 

  Więcej
 • Profesor Daniel Wójcik został członkiem FENS CHET (Federation of European Neuroscience Societies Committee of Higher Education and Training). Komitet ten kształtuje programy edukacyjne, które FENS oferuje naukowcom na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, organizując konferencje, szkoły i warsztaty naukowe. Wspiera także mobilność naukowców poprzez granty wyjazdowe i programy wymiany naukowej.

  Więcej
 • W dniu 11 czerwca 2018 podczas konferencji The Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare” prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego, przekazała Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego na ręce prezesa Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), prof. Ewy J. Godzińskiej, dla upamiętnienia wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Instytutem i PTEtol. 

  Więcej
 • 6 czerwca odbył się Polski Piknik Naukowy w Sztokholmie. Wydarzenie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Ambasadę RP w Sztokholmie po raz pierwszy. W pikniku wzięły udział cztery polskie instytucje naukowe, w tym Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Dnia 21 czerwca 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. W grupie nominowanych nauczycieli akademickich, pracowników nauki i sztuki znalazła się prof. Jolanta Ejsmont-Karabin z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • W dniach 19-20 czerwca 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się dwudniowa konferencja „Polish Science Towards EMBL”. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięło w niej udział blisko 170 uczestników, 14 wykładowców i kilkunastu znamienitych gości z Polski i zagranicy.

  Więcej
 • Piknik Instytutu Nenckiego

  15 czerwca 2018r. odbył się doroczny Piknik Instytutu Nenckiego. W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nobla - Sir Tima Hunta, zatytułowanego "A crooked path in science: stumbling on the secret of cell division". Po wykładzie rozpoczął się piknik w ogrodach Instytutu, zorganizowany we współpracy z Nencki Alumni Club, w czasie którego przy grillu i kawie pracownicy, absolwenci oraz zaproszeni goście bawili się i dyskutowali do późnego wieczora. 

  Więcej
 • Miło nam poinformować, że dr Paulina Podszywałow-Bartnicka z Pracowni Cytometrii otrzymała roczny New Investigator Grant przyznany przez Leukemia Research Foundation. Projekt dotyczy stworzenia mysiego modelu humanizowanej niszy szpiku kostnego i zbadania wpływu mikrośrodowiska białaczki na efektwność terapii przeciwnowotworowych.

  Więcej
 • Dnia 9 czerwca 2018 r., pod hasłem RUCH, na Stadionie Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Instytut Nenckiego przygotował liczne pokazy w dwóch blokach tematycznych: Mrówki – małe, lecz ruchliwe (Prac. Etologii) i Mózg - nasz indywidualny trener (Doktoranci Instytutu Nenckiego).

  Więcej
 • 5 czerwca w Instytucie Nenckiego we współpracy z Fundacją im. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych odbyły się warsztaty pt. „Obrazowanie Biologiczne” dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej z CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 31 przy ul. Łuckiej w Warszawie. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się „Jak pracuje nasz mózg?” (Pracownia Obrazowania Mózgu); „Co możemy zobaczyć w komórce?" (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych); „Do czego potrzebny jest mikroskop elektronowy?” (Pracownia Mikroskopii Elektronowej). 

  Więcej
 • W poniedziałek 14 maja 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się sesja naukowa „Biologia zachowania psa domowego” zorganizowana jako element obchodów stulecia jego istnienia. Sesja została zorganizowana przez Annę Gadomską i Katarzynę Patej („Z PSEM W PEŁNI”), Polskie Towarzystwo Etologiczne oraz Instytut Nenckiego. 

  Więcej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród stypendystów znalazły się 3 osoby z Instytutu Nenckiego:

  - Ilona Kotlewska-Waś - Pracownia Psychofizjologii
  - Katarzyna Łepeta - Pracownia Neurobiologii
  - Katarzyna Żółltowska - Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14.

  Więcej
 • 11 maja 2018 roku w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się finisaż wystawy Art & Science. Wystawa wcześniej była pokazywana w Instytucie Nenckiego PAN oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wystawa jest wynikiem Sympozjum/Warsztatów Art & Science „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach. 

  Więcej
 • Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego, pod redakcją Hanny Fabczak, Marii Jolanty Rędowicz i Doroty Włogi, powstał specjalny numer kwartalnika KOSMOS [67(1)] "Cytoszkielet i Ruch Komórki". Obok 16. artykułów przeglądowych autorstwa pracowników i wychowanków Instytutu, znajduje się w nim historyczny rys prowadzonych w Instytucie Nenckiego badań związanych z tematyką tego numeru czasopisma (autorstwa M.J. Rędowicz i Leszka Kuźnickiego) oraz tłumaczenie (dokonane przez Stanisława Fabczaka) rozdziału z monografii „Biochemia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej. 1890-2015" o działalności Marcelego Nenckiego w Sankt-Petersburgu (1890-1901), wydanej w 2015 r. z okazji 125-lecia tegoż Instytutu. 

  Więcej
 • 9 maja br. odbył się Dzień Otwarty w Instytucie Nenckiego. W imieniu Dyrekcji gości powitała, dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, wicedyrektor ds. badań naukowych. Informacje dotyczące studiów doktoranckich zaprezentował prof. Daniel Wójcik, Kierownik Studiów Doktoranckich, oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów. Goście wysłuchali także wykładu dr Pawła Boguszewskiego pt. "Mózg - największa zagadka?" oraz prezentacji Karoliny Stępniak pt. "Całogenomowe badanie chromatyny w złośliwych guzach mózgu pochodzenia glejowego"

  Więcej
 • Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja, szansa pracy w międzynarodowym środowisku. 

   

  Więcej
 • 26 kwietnia 2018 r. odbyła się w Instytucie Nenckiego uroczystość w związku z otrzymaniem przez prof. Katarzynę Łukasiuk, prof. Wiesławę Leśniak oraz prof. Annę Nowicką, nominacji Profesorskich podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę.

  Więcej
 • Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski Dział Fotomedyczny WUM

  17 kwietnia 2018r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się, współorganizowane przez Instytut Nenckiego, sympozjum poświęcone współpracy świata nauki i biznesu. Celem konferencji było umożliwienie dyskusji na temat usprawnenia współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, rozwijających polską innowacyjność w biomedycynie, prowadzonych przez naukowców Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT.

   

  Więcej
 • W  kwietniowym numerze czasopisma Cell ukazała się praca, zatytułowana: “Machine Learning Identifies Stemness Features Associated with Oncogenic Dedifferentiation”, której współautorką jest prof. Bożena Kamińska, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Nenckiego.

  Więcej
 • 28 marca 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń i prof. Salem Chouaib (reprezentujący THUMBAY Institute for Precision Medicine, the Gulf Medical University - GMU, Emirate of Ajman, United Arab Emirates) podpisali porozumienie o współpracy między instytucjami. Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do podjęcia starań, aby promować i rozwijać współpracę w zakresie badań biomedycznych i innowacyjnych oraz edukacji na poziomie doktorskim i podoktorskim.

  Więcej
 • W dniach 12 - 17 marca 2018 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN miał miejsce cykl imprez popularnonaukowych, odbywających się w ramach Tygodnia Mózgu 2018 w Warszawie. Organizatorami tego wydarzenia były: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Komitet Neurobiologii PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Sponsorem została Polska Akademia Nauk, zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Nauka online (portal magazynu ACADEMIA Polskiej Akademii Nauk), naukowy blog informacyjny Neuropsychologia.org, serwis Nauka w Polsce, filmoterapia.pl, miesięcznik Charaktery, wydawnictwo Marginesy, Gazeta Wyborcza, radio Kampus oraz GEOMYS usługi dla nauki. Partnerami wydarzenia zostały firmy: Neurodevice, Neuroforma, BrainTech, Titanis, Lightcraft (producent filmu PHOTON) i Ośrodek Badań Okulograficznych (OBOswps).

  Więcej
 • Europejski Urząd Patentowy w dniu 31.01.18 roku przyznał patent o numerze 2 976 433 na wynalazek p.t.: "METHOD FOR THE DETERMINATION OF BIOLOGICAL AGE IN HUMAN BEINGS" ("Metoda określania wieku biologicznego człowieka"). Patent ten jest  wynikiem odkryć dokonanych przez  międzynarodowe konsorcjum, które w latach 2008-2013 pod kierownictwem prof. Alexandra Burkle realizowało projekt Unii Europejskiej FP 7 pt. "Europejskie Badania Ustalania Biomarkerów Starzenia Człowieka" (European Study to Establish Biomarkers of Human Ageing-Mark-Age).

  Więcej
 • W czwartek, 15 marca 2018, odbyło się spotkanie pracowników naukowych i technicznych z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego oraz przedyskutowano strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

  Więcej
 • Urząd Patentowy RP 12 marca 2018 roku przyznał patent nr P.416041 na wynalazek pt. „Zastosowanie naryngeniny i preparatu zawierającego naryngeninę oraz sposób spowalniania, przeciwdziałania i zapobiegania procesowi powstawania plam bielaczych skóry”.

  Więcej
 • 1 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia" w Sali Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii UW. Ślubowanie 16 pierwszych doktorantów odebrali: Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. Agnieszka Dobrzyń, Prodziekan Wydziału Chemii UW prof. Zbigniew Rogulski, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW prof. Aldona Zalewska.

  Więcej
 • W dniach 5-9 marca w Instytucie Nenckiego gościli stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (30 osób). Pierwszego dnia odbyła się prezentacja Instytutu, w ramach której goście wysłuchali 2 wykładów: dr hab. Monika Liguz-Lęcznar - Historia i osiągnięcia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego; dr hab. Dorota Włoga - Struktura i funkcje cytoszkieletu

  Więcej