Archiwum

 • 19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota. 

  Więcej
 • 10 października zostały ogłoszone wyniki konkursu ‘Złoty Skalpel 2018’. Drugie miejsce w tym konkursie zajął projekt BIONICZNA TRZUSTKA, realizowany przez konsorcjum: Instytut Nenckiego (Zespół prof. Agnieszki Dobrzyń), Fundacja na rzecz nauki i rozwoju (dr hab. Michał Wszoła), Politechnika Warszawska (prof. Wojciech Święszkowski), Warszawski Uniwersytet Medyczny (prof. Artur Kamiński), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus oraz Medispace Sp.z o.o.

  Więcej
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Pracowni Badawczej w obszarze biochemii, biologii komórki, neurobiologii molekularnej i komórkowej, neurofizjologii, neuropsychologii, bioinformatyki lub neuroinformatyki

  Więcej
 • Katarzyna Piwocka została wybrana Vice-Przewodniczącą Komisji "ISAC Marylou Ingram Scholars Committee" Towarzystwa Naukowego ISAC (International Society for Advancement of Cytometry), na lata 2018-2020. Towarzystwo ISAC zrzesza naukowców i specjalistów z całego świata, działających w obszarze ilościowej analizy komórek i sieci komórkowych, z wykorzystaniem technik cytometrycznych, w tym cytometrii przepływowej, masowej i obrazowej, a także zaangażowanych w rozwój tych technologii. ISAC stanowi doskonałą platformę łączącą naukę, najnowsze technologie oraz innowacje w tych obszarach.

  Więcej
 • 22.09.2018 r. na Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach miała miejsce uroczysta sesja naukowa dotycząca dotychczasowej działalności Stacji, połączona z nadaniem jej nowej nazwy. Dyrektor Instytutu prof. Agnieszka Dobrzyń odsłoniła tablicę z nową nazwą Stacji oraz posadziła pamiątkowe drzewo (tulipanowiec) z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego. Na Stacji została także uroczyście zapoczątkowana Aleja Drzew Instytutu Nenckiego - pierwsze z drzew (platan) zasadził prof. Adam Szewczyk, którego starania doprowadziły do odzyskania Stacji przez Instytut Nenckiego; drugie drzewo w Alei (ambrowiec) zasadził prof. Lech Wojtczak - wybitny biochemik i zasłużony pracownik Instytutu.

  Więcej
 • Podczas 59. Międzynarodowej Konferencji ‘Bioscience of Lipids’ (ICBL), która miała miejsce w dniach 4-7 września br. w Helsinkach, Prof. Agnieszka Dobrzyń została wybrana Vice-Prezydentem ICBL – międzynarodowej organizacji, która zrzesza lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki.

  Więcej
 • 29 sierpnia 2018 r. prof. Maria Jolanta Rędowicz, w imieniu Dyrektor Instytutu Nenckiego prof. Agnieszki Dobrzyń, wręczyła Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla Zakładu Biochemii Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Medal, który został przyznany w uznaniu zasług badaczy wspomnianego Zakładu na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego odebrał, w trakcie obchodów 50-lecia jego powołania, kierownik Zakładu - prof. Laszlo Nyitray. 

  Więcej
 • "Wizyta w Laboratorium Biologa" impreza dla dzieci i młodzieży zorganizowana przez Fundację M. Nenckiego i Instytut Nenckiego, która odbyła się 1 września br. w Sali Wystawowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego zyskała ogromne zainteresowanie uczestników. Blisko 100 młodych badaczy w wieku przedszkolnym i szkolnym z przejęciem i wielkim zaangażowaniem uczestnicząc we wspólnej zabawie zgłębiało tajniki biologii. 

  Więcej
 • Dr Jędrzej Szymański został zwycięzcą międzynarodowego konkursu na stanowisko kierownika środowiskowej Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego. Pracownia ta wspomaga prowadzenie badań z użyciem szeregu zaawansowanych technik mikroskopowych, w tym: mikroskopii konfokalnej i dwufotonowej, obrazowania czasowo-rozdzielczego, mikroskopii super-rozdzielczej oraz korelacyjnej (CLEM).

  Więcej
 • 1 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, oraz Joanna Miłachowska, Członek Zarządu Siemens Healthcare, podpisały ramową umowę o współpracy naukowej (ang. Master Research Agreement). Porozumienie dotyczy wykorzystania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych. Zapisane w umowie zasady współpracy i zachowania poufności, pozwalają na realizację w Instytucie Nenckiego projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach Siemens Healthcare niedostępnych jeszcze komercyjnie.

  Więcej
 • Dr Anna Malik otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tematem badań dr Malik są: Nowe białka istotne dla funkcji gleju: białka zawierające domenę VPS10P jako nowe receptory sortujące w astrocytach i mikrogleju. 

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA6 (na stypendia doktorskie) oraz SONATINA 2 (na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

  Więcej
 • W dniu 19 lipca 2018 r. Instytut Nenckiego odwiedziło 25 uczestników obozu naukowego dla zdolnej młodzieży, zorganizowanego przez Fundację Grupy Adamed w ramach programu Adamed SmartUP. Wizyta młodzieży w Instytucie została zorganizowana przez Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wybranych pracowni Instytutu i zapoznania się z prowadzonymi w nich badaniami. 

  Więcej
 • Ewelina Knapska została nowym członkiem FENS-Kavli Network of Excellence - prestiżowej organizacji skupiającej młodych naukowców zajmujących się badaniami mózgu, sponsorowanej przez the Federation of European Neuroscience Societies (FENS) i The Kavli Foundation.

  Więcej
 • W ostatnich dniach do sklepów trafiły trzy kosmetyki serii AUTHORITY firmy Dr Irena Eris. Podstawą ich stworzenia był projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju PBS1/B8/1/2012, którego beneficjentami byli Instytut Nenckiego PAN (Pracownie prof. Jerzego Duszyńskiego i prof. Adama Szewczyka) oraz Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris. 

  Więcej
 • Profesor Daniel Wójcik został członkiem FENS CHET (Federation of European Neuroscience Societies Committee of Higher Education and Training). Komitet ten kształtuje programy edukacyjne, które FENS oferuje naukowcom na wszystkich szczeblach kariery zawodowej, organizując konferencje, szkoły i warsztaty naukowe. Wspiera także mobilność naukowców poprzez granty wyjazdowe i programy wymiany naukowej.

  Więcej
 • W dniu 11 czerwca 2018 podczas konferencji The Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare” prof. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego, przekazała Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego na ręce prezesa Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.), prof. Ewy J. Godzińskiej, dla upamiętnienia wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Instytutem i PTEtol. 

  Więcej
 • W dniach 11-12 czerwca 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się międzynarodowa konferencja, The Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting „Animal preferences and animal welfare”, zorganizowana przez International Society for Applied Ethology (ISAE), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Polskie Towarzystwo Etologiczne i Instytut Nenckiego. Uczestnicy konferencji (43 osoby) przybyli z Polski (Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów, Warszawa i okolice oraz Wrocław) i z innych krajów europejskich (Austria, Czechy, Francja, Macedonia, Serbia, Szwajcaria i Ukraina).

  Więcej
 • 6 czerwca odbył się Polski Piknik Naukowy w Sztokholmie. Wydarzenie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Ambasadę RP w Sztokholmie po raz pierwszy. W pikniku wzięły udział cztery polskie instytucje naukowe, w tym Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Dnia 21 czerwca 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. W grupie nominowanych nauczycieli akademickich, pracowników nauki i sztuki znalazła się prof. Jolanta Ejsmont-Karabin z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • W dniach 19-20 czerwca 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się dwudniowa konferencja „Polish Science Towards EMBL”. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzięło w niej udział blisko 170 uczestników, 14 wykładowców i kilkunastu znamienitych gości z Polski i zagranicy.

  Więcej
 • Piknik Instytutu Nenckiego

  15 czerwca 2018r. odbył się doroczny Piknik Instytutu Nenckiego. W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nobla - Sir Tima Hunta, zatytułowanego "A crooked path in science: stumbling on the secret of cell division". Po wykładzie rozpoczął się piknik w ogrodach Instytutu, zorganizowany we współpracy z Nencki Alumni Club, w czasie którego przy grillu i kawie pracownicy, absolwenci oraz zaproszeni goście bawili się i dyskutowali do późnego wieczora. 

  Więcej
 • Miło nam poinformować, że dr Paulina Podszywałow-Bartnicka z Pracowni Cytometrii otrzymała roczny New Investigator Grant przyznany przez Leukemia Research Foundation. Projekt dotyczy stworzenia mysiego modelu humanizowanej niszy szpiku kostnego i zbadania wpływu mikrośrodowiska białaczki na efektwność terapii przeciwnowotworowych.

  Więcej
 • Dnia 9 czerwca 2018 r., pod hasłem RUCH, na Stadionie Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Instytut Nenckiego przygotował liczne pokazy w dwóch blokach tematycznych: Mrówki – małe, lecz ruchliwe (Prac. Etologii) i Mózg - nasz indywidualny trener (Doktoranci Instytutu Nenckiego).

  Więcej
 • 5 czerwca w Instytucie Nenckiego we współpracy z Fundacją im. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych odbyły się warsztaty pt. „Obrazowanie Biologiczne” dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej z CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 31 przy ul. Łuckiej w Warszawie. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się „Jak pracuje nasz mózg?” (Pracownia Obrazowania Mózgu); „Co możemy zobaczyć w komórce?" (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych); „Do czego potrzebny jest mikroskop elektronowy?” (Pracownia Mikroskopii Elektronowej). 

  Więcej
 • W poniedziałek 14 maja 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się sesja naukowa „Biologia zachowania psa domowego” zorganizowana jako element obchodów stulecia jego istnienia. Sesja została zorganizowana przez Annę Gadomską i Katarzynę Patej („Z PSEM W PEŁNI”), Polskie Towarzystwo Etologiczne oraz Instytut Nenckiego. 

  Więcej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród stypendystów znalazły się 3 osoby z Instytutu Nenckiego:

  - Ilona Kotlewska-Waś - Pracownia Psychofizjologii
  - Katarzyna Łepeta - Pracownia Neurobiologii
  - Katarzyna Żółltowska - Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14.

  Więcej
 • 11 maja 2018 roku w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się finisaż wystawy Art & Science. Wystawa wcześniej była pokazywana w Instytucie Nenckiego PAN oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wystawa jest wynikiem Sympozjum/Warsztatów Art & Science „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach. 

  Więcej
 • Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego, pod redakcją Hanny Fabczak, Marii Jolanty Rędowicz i Doroty Włogi, powstał specjalny numer kwartalnika KOSMOS [67(1)] "Cytoszkielet i Ruch Komórki". Obok 16. artykułów przeglądowych autorstwa pracowników i wychowanków Instytutu, znajduje się w nim historyczny rys prowadzonych w Instytucie Nenckiego badań związanych z tematyką tego numeru czasopisma (autorstwa M.J. Rędowicz i Leszka Kuźnickiego) oraz tłumaczenie (dokonane przez Stanisława Fabczaka) rozdziału z monografii „Biochemia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej. 1890-2015" o działalności Marcelego Nenckiego w Sankt-Petersburgu (1890-1901), wydanej w 2015 r. z okazji 125-lecia tegoż Instytutu. 

  Więcej