Archiwum

 • 6 czerwca odbył się Polski Piknik Naukowy w Sztokholmie. Wydarzenie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Ambasadę RP w Sztokholmie po raz pierwszy. W pikniku wzięły udział cztery polskie instytucje naukowe, w tym Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

  Więcej
 • Dnia 21 czerwca 2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. W grupie nominowanych nauczycieli akademickich, pracowników nauki i sztuki znalazła się prof. Jolanta Ejsmont-Karabin z Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Piknik Instytutu Nenckiego

  15 czerwca 2018r. odbył się doroczny Piknik Instytutu Nenckiego. W części naukowej, uczestnicy wysłuchali wykładu laureata Nagrody Nobla - Sir Tima Hunta, zatytułowanego "A crooked path in science: stumbling on the secret of cell division". Po wykładzie rozpoczął się piknik w ogrodach Instytutu, zorganizowany we współpracy z Nencki Alumni Club, w czasie którego przy grillu i kawie pracownicy, absolwenci oraz zaproszeni goście bawili się i dyskutowali do późnego wieczora. 

  Więcej
 • Dnia 9 czerwca 2018 r., pod hasłem RUCH, na Stadionie Narodowym odbył się 22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Instytut Nenckiego przygotował liczne pokazy w dwóch blokach tematycznych: Mrówki – małe, lecz ruchliwe (Prac. Etologii) i Mózg - nasz indywidualny trener (Doktoranci Instytutu Nenckiego).

  Więcej
 • 5 czerwca w Instytucie Nenckiego we współpracy z Fundacją im. Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych odbyły się warsztaty pt. „Obrazowanie Biologiczne” dla młodzieży niedosłyszącej i głuchej z CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 31 przy ul. Łuckiej w Warszawie. Młodzież podczas zajęć i pokazów dowiedziała się „Jak pracuje nasz mózg?” (Pracownia Obrazowania Mózgu); „Co możemy zobaczyć w komórce?" (Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych); „Do czego potrzebny jest mikroskop elektronowy?” (Pracownia Mikroskopii Elektronowej). 

  Więcej
 • W poniedziałek 14 maja 2018 w Instytucie Nenckiego odbyła się sesja naukowa „Biologia zachowania psa domowego” zorganizowana jako element obchodów stulecia jego istnienia. Sesja została zorganizowana przez Annę Gadomską i Katarzynę Patej („Z PSEM W PEŁNI”), Polskie Towarzystwo Etologiczne oraz Instytut Nenckiego. 

  Więcej
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród stypendystów znalazły się 3 osoby z Instytutu Nenckiego:

  - Ilona Kotlewska-Waś - Pracownia Psychofizjologii
  - Katarzyna Łepeta - Pracownia Neurobiologii
  - Katarzyna Żółltowska - Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 roku. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 12 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS14 i PRELUDIUM14.

  Więcej
 • 11 maja 2018 roku w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się finisaż wystawy Art & Science. Wystawa wcześniej była pokazywana w Instytucie Nenckiego PAN oraz na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wystawa jest wynikiem Sympozjum/Warsztatów Art & Science „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem”, które odbyło się w 2017 roku na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach. 

  Więcej
 • Z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego, pod redakcją Hanny Fabczak, Marii Jolanty Rędowicz i Doroty Włogi, powstał specjalny numer kwartalnika KOSMOS [67(1)] "Cytoszkielet i Ruch Komórki". Obok 16. artykułów przeglądowych autorstwa pracowników i wychowanków Instytutu, znajduje się w nim historyczny rys prowadzonych w Instytucie Nenckiego badań związanych z tematyką tego numeru czasopisma (autorstwa M.J. Rędowicz i Leszka Kuźnickiego) oraz tłumaczenie (dokonane przez Stanisława Fabczaka) rozdziału z monografii „Biochemia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej. 1890-2015" o działalności Marcelego Nenckiego w Sankt-Petersburgu (1890-1901), wydanej w 2015 r. z okazji 125-lecia tegoż Instytutu. 

  Więcej
 • 9 maja br. odbył się Dzień Otwarty w Instytucie Nenckiego. W imieniu Dyrekcji gości powitała, dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, wicedyrektor ds. badań naukowych. Informacje dotyczące studiów doktoranckich zaprezentował prof. Daniel Wójcik, Kierownik Studiów Doktoranckich, oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów. Goście wysłuchali także wykładu dr Pawła Boguszewskiego pt. "Mózg - największa zagadka?" oraz prezentacji Karoliny Stępniak pt. "Całogenomowe badanie chromatyny w złośliwych guzach mózgu pochodzenia glejowego"

  Więcej
 • Doktorat w Instytucie Nenckiego to pierwszy krok do kariery naukowej. To pełna wyzwań praca w projekcie, spotkania wybitnych naukowców, samorealizacja, szansa pracy w międzynarodowym środowisku. 

   

  Więcej
 • 26 kwietnia 2018 r. odbyła się w Instytucie Nenckiego uroczystość w związku z otrzymaniem przez prof. Katarzynę Łukasiuk, prof. Wiesławę Leśniak oraz prof. Annę Nowicką, nominacji Profesorskich podpisanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę.

  Więcej
 • Fot. Wanda Widomska i Tomasz Jędrzejewski Dział Fotomedyczny WUM

  17 kwietnia 2018r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się, współorganizowane przez Instytut Nenckiego, sympozjum poświęcone współpracy świata nauki i biznesu. Celem konferencji było umożliwienie dyskusji na temat usprawnenia współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, rozwijających polską innowacyjność w biomedycynie, prowadzonych przez naukowców Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii - CePT.

   

  Więcej
 • W  kwietniowym numerze czasopisma Cell ukazała się praca, zatytułowana: “Machine Learning Identifies Stemness Features Associated with Oncogenic Dedifferentiation”, której współautorką jest prof. Bożena Kamińska, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Nenckiego.

  Więcej
 • 28 marca 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń i prof. Salem Chouaib (reprezentujący THUMBAY Institute for Precision Medicine, the Gulf Medical University - GMU, Emirate of Ajman, United Arab Emirates) podpisali porozumienie o współpracy między instytucjami. Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do podjęcia starań, aby promować i rozwijać współpracę w zakresie badań biomedycznych i innowacyjnych oraz edukacji na poziomie doktorskim i podoktorskim.

  Więcej
 • W dniach 12 - 17 marca 2018 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN miał miejsce cykl imprez popularnonaukowych, odbywających się w ramach Tygodnia Mózgu 2018 w Warszawie. Organizatorami tego wydarzenia były: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Komitet Neurobiologii PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Sponsorem została Polska Akademia Nauk, zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Nauka online (portal magazynu ACADEMIA Polskiej Akademii Nauk), naukowy blog informacyjny Neuropsychologia.org, serwis Nauka w Polsce, filmoterapia.pl, miesięcznik Charaktery, wydawnictwo Marginesy, Gazeta Wyborcza, radio Kampus oraz GEOMYS usługi dla nauki. Partnerami wydarzenia zostały firmy: Neurodevice, Neuroforma, BrainTech, Titanis, Lightcraft (producent filmu PHOTON) i Ośrodek Badań Okulograficznych (OBOswps).

  Więcej
 • Europejski Urząd Patentowy w dniu 31.01.18 roku przyznał patent o numerze 2 976 433 na wynalazek p.t.: "METHOD FOR THE DETERMINATION OF BIOLOGICAL AGE IN HUMAN BEINGS" ("Metoda określania wieku biologicznego człowieka"). Patent ten jest  wynikiem odkryć dokonanych przez  międzynarodowe konsorcjum, które w latach 2008-2013 pod kierownictwem prof. Alexandra Burkle realizowało projekt Unii Europejskiej FP 7 pt. "Europejskie Badania Ustalania Biomarkerów Starzenia Człowieka" (European Study to Establish Biomarkers of Human Ageing-Mark-Age).

  Więcej
 • W czwartek, 15 marca 2018, odbyło się spotkanie pracowników naukowych i technicznych z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego oraz przedyskutowano strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

  Więcej
 • Urząd Patentowy RP 12 marca 2018 roku przyznał patent nr P.416041 na wynalazek pt. „Zastosowanie naryngeniny i preparatu zawierającego naryngeninę oraz sposób spowalniania, przeciwdziałania i zapobiegania procesowi powstawania plam bielaczych skóry”.

  Więcej
 • 1 marca 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM "Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia" w Sali Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii UW. Ślubowanie 16 pierwszych doktorantów odebrali: Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. Agnieszka Dobrzyń, Prodziekan Wydziału Chemii UW prof. Zbigniew Rogulski, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Chemicznego PW prof. Aldona Zalewska.

  Więcej
 • W dniach 5-9 marca w Instytucie Nenckiego gościli stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (30 osób). Pierwszego dnia odbyła się prezentacja Instytutu, w ramach której goście wysłuchali 2 wykładów: dr hab. Monika Liguz-Lęcznar - Historia i osiągnięcia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego; dr hab. Dorota Włoga - Struktura i funkcje cytoszkieletu

  Więcej
 • Dr Monika Bijata z Pracowni Biofizyki Komórki Instytutu Nenckiego, kierowanej przez dr. hab. Jakuba Włodarczyka, otrzymała grant w programie HOMING finansowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dr Bijata prowadzi badania nad współdziałaniem pomiędzy sygnalizacją serotoninergiczną a macierzą zewnątrzkomórkową w plastyczności synaptycznej. 

  Więcej
 • Dnia 3 marca 2018 r. na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach odbyły się Zimowe Warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii, geografii. Goście wysłuchali czterech bardzo interesujących wykładów: "Neurony w walce z czasem, czyli o tym jak starzenie zmienia układ nerwowy" – dr hab. Monika Liguz-Lęcznar; "Arktyka" – dr Tomasz Janecki; "Dobra nauka i zła nauka"– dr Paweł Boguszewski; "Medycyna, pseudomedycyna i szarlatani" – dr Paweł Boguszewski

  Więcej
 • We wtorek, 27 lutego, odbyło się spotkanie Kierowników Pracowni z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono główne kierunki badawcze realizowane w poszczególnych pracowniach oraz zaproponowano nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego. Liderzy grup badawczych przedyskutowali także strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

  Więcej
 • W dniach 12-17 marca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie odbędzie się kolejny Tydzień Mózgu. Podczas wykładów (12-16 marca, godz. 17.00) prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu neurobiologii, psychologii i psychiatrii, odnoszące się do wybranych aspektów rozwoju mózgu i mające duże znaczenie nie tylko naukowe, ale i praktyczne. Na tę część imprezy zapraszamy osoby dorosłe i młodzież licealną.

  Więcej
 • W piątek, 23 lutego 2018 r., w Instytucie Nenckiego został podpisany list intencyjny wyrażający wolę utworzenia wspólnej Szkoły Doktorskiej przez 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki oraz Instytut Chemii Organicznej. Sygnatariuszami porozumienia byli Dyrektorzy w/w Instytutów: prof. Agnieszka Dobrzyń, prof. Marcin Opałło, prof. Roman Puźniak oraz prof. Sławomir Jarosz.  

  Więcej
 • Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 5 projektów badawczych w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA Bis 7 i SONATA 13.

  Więcej
 • W piątek, 9 lutego 2018, Instytut Nenckiego odwiedziła Prof. Zafra M. Lerman. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor Instytutu Prof. Agnieszka Dobrzyń, Prezes PAN Prof. Jerzy Duszyński oraz były Dyrektor Instytutu Prof. Maciej Nałęcz. Rozmowy dotyczyły możliwości zorganizowania przez Instytut Nenckiego, w listopadzie 2018 r., międzynarodowej konferencji  n. t. Dyplomacji Naukowej, będącej jednym z wydarzeń upamiętniających 100-lecie Instytutu Nenckiego.

  Więcej
 • Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, powołała na stanowisko zastępców dyrektora ds. naukowych dr. hab. Krzysztofa Nieznańskiego, prof. nadzw oraz dr hab. Monikę Liguz-Lęcznar. Oboje wice-dyrektorzy zostali pozytywnie zaopiniowani przez Radę Naukową Instytutu Nenckiego w dniu 2 lutego 2018 r. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Stacji Terenowej w Mikołajkach została dr hab. Hanna Fabczak, prof. nadzw. Pełnomocnikiem Dyrektora ds. IT i kontaktów  z mediami został dr Paweł Boguszewski.    

  Więcej